Strona projektu

"Z POWEREM do zatrudnienia!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia oraz do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy u 180 os. młodych (108k,72M) w wieku 15-29 l. 141 os. będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET oraz 39 os. ubogo pracujące oraz nabycie kwalifikacji przez min. 140 os. dzięki udziałowi w formach wsparcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Informacje o projekcie

AktualnościMiło nam poinformować, że Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL podpisała Umowę na realizację nowego Projektu: "Z POWEREM do zatrudnienia!"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I Osoby  młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z FS.

Wartość Projektu:  1 926 986,64zł

Dofinansowanie EFS:  1 830 636,64 zł

Cel i rezultat projektu

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia oraz do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy u 180 os. młodych (108k,72M) w wieku 15-29 l.  141 os.  będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET oraz 39 os. ubogo pracujące. Dla min. 140 os. z grupy docelowej zdobycie kwalifikacji dzięki udziałowi w formach wsparcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, realizowanych w okresie 01.08.2020 r. - 31.07.2022 r.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

- wiek 15-29 lat

-zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego w rozumnie KC

- brak przynależności do GD określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1

- nie uczestniczenie w innym projekcie (dot. aktywizacji zawodowo-edykacyjnej) realizowanym w tym samym czasie w ramach POWER

- nieuczestniczenie w kształceniu i szkoleniu, bycie osobą z kat. NEET

- status na rynku pracy:

a) osoba bierna zawodowo

b) osoba ubogo pracująca

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu - Imienna Lista Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze woj. podkarpackie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu - Formularz rekrutacyjny z załącznikami

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu - Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki

Oświadczenie Opiekuna prawnego małoletniego Kandydata

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

Do kompletu dokumentów należy złożyć:

Zaświadczenie z ZUS (wszyscy) - informacja czy  do dnia złożenia Dokumentów rekrutacyjnych  były odprowadzane składki na konto Kandydata, czy jest zgłoszony np. przez Urząd Pracy , inne instytucje

Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)


STAŻ

1. Regulamin organizacji Staży zawodowych

2. Załącznik nr 1 - Wniosek o zorganizowanie Stażu + Załącznik nr 2 -Program Stażu

3. Załącznik nr 4 - Umowa trójstronna stażowa


Załączniki do Umowy Stażowej

WZÓR - OŚWIADCZENIE  UP RODO

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej stażowej - Oświadczenie osoby pobierającej Stypendium

Załącznik nr 2 do Umowy trójstronnej stażowej - Lista obecności

Załącznik nr 3 do Umowy trójstronnej stażowej - Wniosek urlopowy

Załącznik nr 4 do Umowy trójstronnej stażowej - Ocena Stażu przez Pracodawcę

Załącznik nr 5 do Umowy trójstronnej stażowej - Ocena Stażu przez StażystęZapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/D/ZPDZ/ZK

zał.1 Formularz oferty

zał.2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań

zał.3a Doświadczenie Wykonawcy

zał.3b Doświadczenie Wykonawcy

zał.4 Oświadczenie dot. danych osobowych

zał.5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

zał.6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

zał.7 Oświadczenie Wykonawcy - platforma on-line


ROZSTRZYGNIĘCIE 01/D/ZPDZ/ZK


Zapytanie ofertowe NR 01/S/ZPDZ/ZK

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ.2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

ZAŁ.3 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ.4 DOŚWIADCZENIE TRENERÓW

ZAŁ.5 KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁ.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszym informuję, iż postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 01/S/ZPDZ/ZK zostało unieważnione ze względu na brak możliwości przesłania ofert przez bazę konkurencyjności w ostatnim dniu składania ofert.


Zapytanie ofertowe NR 02/S/ZPDZ/ZK

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ.2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

ZAŁ.3 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ.4 DOŚWIADCZENIE TRENERÓW

ZAŁ.5 KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁ.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Ogłoszenie zostało anulowane dla wszystkich oferentów.


Zapytanie ofertowe NR 03/S/ZPDZ/ZK

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ.2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

ZAŁ.3 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ.4 DOŚWIADCZENIE TRENERÓW

ZAŁ.5 KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁ.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ.7 CV TRENERA

ZAŁ.8 REALIZACJA ZLECENIA


ROZSTRZYGNIĘCIE - 01/03/S/ZPDZ/ZKZapytanie ofertowe 7-9

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ.2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

ZAŁ.3 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ.4 DOŚWIADCZENIE TRENERÓW

ZAŁ.5 KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁ.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ.7 CV TRENERA

ZAŁ.8 REALIZACJA ZLECENIA


ROZSTRZYGNIĘCIE 


Zapytanie ofertowe 03/06/ZPDZ

ZAŁ. 1 Formularz oferty

ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań

ZAŁ. 3 Doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.4 Doświadczenie trenerów

ZAŁ.5 Klauzula informacyjna

ZAŁ.6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

ZAŁ.7 CV trenera

ZAŁ.8 Realizacja zlecenia

ROZSTRZYGNIĘCIE 03/06/S/ZPDZ/ZK


Zapytanie ofertowe -Z POWEREM

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

 Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 4 Doświadczenie trenerów.

 Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Załączniknr 7 CV trenera.

Załączniknr 8 Realizacja zlecenia    
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/02/S/ZPDZ/ZK


     Załącznik nr 1 Formularz oferty


     Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań


     Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy. 

       Załącznik nr 4 Doświadczenie trenerów. 


       Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 


       Załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego 


       Załącznik nr 7 CV trenera 


       Załącznik nr 8 Realizacja zlecenia   


       ROZSTRZYGNIĘCIE 05/02/S/ZPDZ/ZK

       Harmonogram Wsparcia
                  Harmonogram 1 - Staże

       Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
       Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
       lub napisz: info@lbs.pl
       Kontakt

       Dziękujemy za zaufanie

       Partnerzy