Projekty UE

W realizacji

1 cze 2019 - 31 paź 2021
Grupa docelowa:
osoby 30+, bezrobotne, bierne zawodowo, pracujące znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
Miejsce:
województwo dolnośląskie
Status:
W realizacji

"Aktywizacja zawodowa osób 30+"

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 120(67K/53M) uczestników projektu w wieku 30+, zamieszkujących województwo dolnośląskie pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej: poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia zawodowe, 3 miesięczne staże oraz pośrednictwo pracy.

1 lut 2019 - 31 gru 2019
Grupa docelowa:
osoby młode 15-29 lat
Miejsce:
województwo mazowieckie
Status:
W realizacji

"Inwestycja w przyszłość"

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 56 (31K, 25M) poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowo-edukacyjnej os. młodych, obejmującej spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, staże zawodowe oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:
osoby 30+, bez pracy, osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Twój pomysł - Twoja firma"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Grupa docelowa:
osoby 30+, bez pracy, osoby pracujące znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Masz pomysł - załóż firmę"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

1 wrz 2018 - 31 sty 2020
Grupa docelowa:
72 osoby w wieku 30 lat i więcej bez zatrudnienia, w tym 64 os. bezrobotne i 8 osób biernych zawodowo
Miejsce:
woj. podkarpackie
Status:
W realizacji

Kierunek->PRACA

Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa podkarpackiego.

1 gru 2019 - 30 lis 2021
Grupa docelowa:
Grupa docelowa jest to 80 osób fizycznych (bezrobotnych i biernych zawodowo) - 48 kobiet, 29 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Biznes po lubelsku"

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą

1 mar 2020 - 31 sie 2021
Grupa docelowa:
Grupa docelowa projektu stanowi 80 os. młodych (48K i 32M)-Uczestnikami/czkami projektu są wyłącznie os. w wieku 15-29 lat: 100% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo.
Miejsce:
województwo małopolskie
Status:
W realizacji

"Wykwalifikowani-Zaktywizowani!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 80 uczestników/czek proj.(48K, 32M) w wieku 15-29 lat będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich woj.małopolskiego (poza ZIT) oraz nabycie kwalifikacji przez min.24 os.(14K, 10M) z ww. grupy docelowej, dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego UP w okr.1.03.2020-31.08.2021.

1 sie 2020 - 31 lip 2022
Grupa docelowa:
Grupa docelowa projektu stanowi 200 os. młodych. Uczestnikami projektu są wyłącznie os. w wieku 15-29 lat:. 156 os. stanowią osoby bierne zawodowo (nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), natomiast 44 os. - osoby ubogo pracujące
Miejsce:
województwo podkarpackie
Status:
W realizacji

"Z POWEREM do zatrudnienia!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia oraz do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy u 180 os. młodych (108k,72M) w wieku 15-29 l. 141 os. będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET oraz 39 os. ubogo pracujące oraz nabycie kwalifikacji przez min. 140 os. dzięki udziałowi w formach wsparcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

1 maj 2021 - 31 maj 2022
Grupa docelowa:
60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących obszary rewitalizacji
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Włączamy Lubelskie

zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy