Projekty UE

W realizacji

1 sty 2024 - 31 gru 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu - Uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących : 228 osób (121 K, 107 M) - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne . Osoby mieszkające lub uczące się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
Miejsce:
Województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Mission Possible

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 228 uczniów mieszkających /uczących się na terenie Województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

1 sty 2024 - 31 paź 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu to 60 (33 K,27M) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki: a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Nowa jakość kształcenia

Celem Projektu jest wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe u 60 osób dorosłych

1 lut 2024 - 30 cze 2025
Grupa docelowa:
Grupa docelowa projektu to 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) z min. podstawowym wykształceniem - bezrobotnych i biernych zawodowo,
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Czas na działanie"

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, w szczególności Kobiet, (w tym w 50% osób długotrwale bezrobotnych), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy