Projekty UE

W realizacji

1 cze 2019 - 31 paź 2021
Grupa docelowa:
osoby 30+, bezrobotne, bierne zawodowo, pracujące znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
Miejsce:
województwo dolnośląskie
Status:
W realizacji

"Aktywizacja zawodowa osób 30+"

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 120(67K/53M) uczestników projektu w wieku 30+, zamieszkujących województwo dolnośląskie pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej: poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia zawodowe, 3 miesięczne staże oraz pośrednictwo pracy.

1 maj 2021 - 31 maj 2022
Grupa docelowa:
60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

"Włączamy Lubelskie"

Projekt prowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenów rewitalizacji miast: Lublin, Lubartów, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

1 sie 2020 - 31 lip 2022
Grupa docelowa:
Grupa docelowa projektu stanowi 180 os. młodych. Uczestnikami projektu są wyłącznie os. w wieku 15-29 lat.
Miejsce:
województwo podkarpackie
Status:
W realizacji

"Z POWEREM do zatrudnienia!"

Cel główny: Podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia oraz do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy u 180 os. młodych (108k,72M) w wieku 15-29 l. 141 os. będących w momencie przystąpienia do projektu osobami biernymi zawodowo z kategorii NEET oraz 39 os. ubogo pracujące oraz nabycie kwalifikacji przez min. 140 os. dzięki udziałowi w formach wsparcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

1 wrz 2021 - 30 kwi 2023
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie 90 osób (54K/36M) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które łącznie spełniają kryteria formalne grupy docelowej projektu.
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Startuj z nami - załóż firmę

Utworzenie 100 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego.

1 lis 2021 - 30 cze 2023
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie 90 osób (54K/36M) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które łącznie spełniają kryteria formalne grupy docelowej projektu.
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę

Utworzenie 102 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego.

1 maj 2021 - 30 wrz 2022
Grupa docelowa:
32 os. od 30 roku życia (18K, 14M) zamieszkujące na terenie woj. dolnośląskiego w podregionie legnicko- głogowskim (w tym zamieszkującymi na obszarach wiejskich).
Miejsce:
województwo dolnośląskie
Status:
W realizacji

Dolnośląska Fabryka przedsiębiorczości

Projekt skierowany do osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze woj. dolnośląskiego - w podregionie legnicko- głogowskim (w tym zamieszkującymi na obszarach wiejskich).

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy