Projekty UE

Zakończone

Status:
Zakończony

Szkolenie komputerowe jako narzędzie rozwoju zawodowego

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie wykorzystania technik informacyjnych oraz dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Status:
Zakończony

Nowy zawód. Nowe perspektywy

Celem projektu jest przekwalifikowanie osób zatrudnionych w rolnictwie w celu podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt obejmuje bezpłatne usługi doradcze, bezpłatne szkolenia oraz świadczenia dodatkowe.

Status:
Zakończony

Eurodoradca | Oferta reorientacji zawodowej dla nauczycieli

Celem projektu jest wsparcie osób z terenu województwa lubelskiego zatrudnionych w sektorze "nauka i szkolnictwo".

Status:
Zakończony

Wiedza narzędziem rozwoju i sukcesu zawodowego

Celem projektu jest umożliwienie osobom pracującym podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy.

Status:
Zakończony

Pomoc w zmianie zawodu osób odchodzących z rolnictwa

Program jest adresowany do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, które pragną znaleźć pracę nie związaną z działalnością rolniczą.

Status:
Zakończony

Wsparcie - Program pomocy dla pracowników

Celem projektu jest udzielenie wsparcia pracownikom Spółdzielni "Absolwent".

Status:
Zakończony

Skuteczny menedżer sprzedaży

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób po 50 roku życia do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wymogów współczesnego rynku pracy. Projekt obejmuje bezpłatne szkolenia specjalistyczne z zakresu marketingu i sprzedaży oraz szkolenia językowe.

Status:
Zakończony

Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe.

Status:
Zakończony

Bądź aktywny zawodowo - szkolenia dla osób bezrobotnych

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia poprzez wzrost ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Status:
Zakończony

Masz pomysł - bądź przedsiębiorcą

Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe.

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy