Strona projektu

"Włączamy Lubelskie"

Projekt prowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenów rewitalizacji miast: Lublin, Lubartów, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

AktualnościSzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2021r. rozpoczęła się realizacja projektu Włączamy Lubelskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania".


Pozdrawiamy

Zespół projektu

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.      Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki (kryteria formalne - niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia):

a.      zamieszkiwanie terenów rewitalizacji Miast: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Lubartów

b.      osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte ubóstwem bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie)

c.       osoby bierne zawodowo lub bezrobotne

2.      Ponad to projekt zakłada udział uczestników:

a.      osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 10os.

b.      osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 – co najmniej 30os.

c.       osoby bierne – co najmniej 40os.

3.      Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby  nie należące do grupy określonej w pkt.1 oraz osoby, które biorą udział w rekrutacji do innego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej bądź są już uczestnikami innego projektu również dofinansowanego z Unii Europejskiej.


Cel i rezultat projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 60 osób bezrobotnych/biernych zawodowo(33K,27M) w tym osób z niepełnosprawnościami, z obszarów rewitalizacji miasta Lublin, miasta Chełm, miasta Biała Podlaska, miasta Zamość, miasta Lubartów z województwa lubelskiego (zamieszkiwanie na tym terenie w rozum. KC), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, który obejmować będzie m.in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania/Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenie, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia do 31.05.2022r.


Dofinansowanie projektu ze środków UE: 869 725,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 023 207,00zł


Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin realizacji staży

Wniosek o zorganizowanie stażu

Skierowanie na staż

Umowa Trójstronna stażowa

Załączniki do umowy:

Zał. 1 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium stażowe

Zał. 2 Lista obecności na staż

Zał. 3 Wniosek urlopowy

Zał. 4 Ocena stażu przez Pracodawcę

Zał. 5 Ocena stażu przez Stażystę

Zał. 6 Zaświadczenie Beneficjenta o odbytym stażu

Dokumenty do rekrutacji:

Formularz rekrutacyjny

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

Harmonogramy realizacji form wsparcia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami realizacji wsparcia w projekcie "Włączamy Lubelskie":

IPD/IŚR:

gr.1 

gr.2

gr.3

gr.4

gr. 5

gr. 5_cz_2

gr.6

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

gr.1

gr.2

gr.3

gr.4

gr.5

gr.5_cz_2

gr.6

COACHING

gr.1 - spotkanie 1 i 2

gr.1 - spotkanie 3 i 4 

gr.1 - spotkanie 5

gr.2 - spotkanie 1 i 2

gr.2 - spotkanie 3, 4, 5

gr.3 - 5 spotkań

gr.4 - spotkanie 1

gr.4 - spotkanie 2

gr.4 - spotkanie 3

gr.4 - spotkanie 4

gr.4 - spotkanie 5

gr.5 - spotkanie 1

gr.5 - spotkanie 2

gr.5 - spotkanie 3

gr.5 - spotkanie 4

gr.5 - spotkanie 5

gr.6 - spotkanie 1

gr.6 - spotkanie 2

gr.6 - spotkanie 3

gr.6 - spotkanie 4 i 5

COACHING_wsparcie dodatkowe

SZKOLENIA

gr.1 - Pracownik biurowy

gr.2 - Pracownik gospodarczy 

gr.3 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

gr.4 - Pracownik gospodarczy

gr.5 - Pracownik biurowy

gr.6 - Pracownik gospodarczy


STAŻE

Staże Zawodowe 13.12.2021 - 12.03.2022

Staże Zawodowe 15.12.2021 - 14.03.2022

Staże Zawodowe 16.12.2021 - 15.03.2022

Staże Zawodowe 03.01.2022 - 02.04.2022

Staże Zawodowe 17.01.2022- 16.04.2022

Staże Zawodowe 01.02.2022 - 01.05.2022

Staże Zawodowe 03.02.2022 - 03.05.2022

Staże Zawodowe 14.02.2022 - 14.05.2022

Staże Zawodowe 21.02.2022 - 21.05.2022

Staże Zawodowe 01.03.2022 - 31.05.2022

Staże Zawodowe 07.03.2022 - 06.06.2022

Staże Zawodowe 16.03.2022 - 15.06.2022

Staże Zawodowe 21.03.2022 - 20.06.2022

Staże Zawodowe 01.04.2022 - 30.06.2022

Staże Zawodowe 25.04.2022 - 24.07.2022

Staże Zawodowe 28.04.2022 - 27.07.2022

POŚREDNICTWO PRACY

gr.1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej__cz_1 i 2

gr.1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej_cz_3

gr.1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej_cz_4

gr.1 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej_cz_5

gr.2 - Pracownik gospodarczy _cz. 1

gr.2 - Pracownik gospodarczy _cz. 2

gr.2 - Pracownik gospodarczy _cz. 3

gr.2 - Pracownik gospodarczy_cz. 4

gr.2 - Pracownik gospodarczy_cz. 5

gr.3 - Pracownik biurowy _cz. 1

gr.3 - Pracownik biurowy_ cz. 2

gr.3 - Pracownik biurowy_cz.3

gr.3 - Pracownik biurowy_cz_4

gr.3 - Pracownik biurowy_cz_5

gr.4 - Pracownik gospodarczy_cz.1

gr.4 - Pracownik gospodarczy_cz.2

gr.4 - Pracownik gospodarczy_cz.3

gr.4 - Pracownik gospodarczy_cz_4

gr.5 - Pracownik gospodarczy_cz_5

gr.5 - Pracownik biurowy_cz_1

gr.5 - Pracownik biurowy_cz_2

gr.5 - Pracownik biurowy_cz_3

gr.5 - Pracownik biurowy_cz_4

gr.5 - Pracownik biurowy_cz_5

gr.6 - Pracownik gospodarczy_cz_1

gr.6 - Pracownik gospodarczy_cz_2

gr.6 - Pracownik gospodarczy_cz_3

gr.6 - Pracownik gospodarczy_cz_4 i 5

Pośrednictwo_pracy_wsparcie dodatkowe_cz_1

Pośrednictwo_pracy_wsparcie dodatkowe_cz_2

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 01DWL PP i C

a)   Załączniknr 1 Formularz oferty.

b)  Załączniknr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

c)   Załączniknr 3a Doświadczenie Wykonawcy – dotyczyczęści I.

d)  Załączniknr 3b Doświadczenie Wykonawcy – dotyczyczęści II.

e)   Załączniknr 4 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych – dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobowądziałalność gospodarczą.

 f) załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 g) załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego -

 f)   Załącznik nr 7 CV osób realizujących działanie 


ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytanie ofertowe nr 01/S/WL/ZK


a)    Załączniknr 1 Formularz oferty.

b)   Załączniknr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

c)   Załączniknr 3 Doświadczenie Wykonawcy – dotyczyczęści I.

d)   Załączniknr 4 Doświadczenie egzaminatora/ów – dotyczyczęści II.

e)    Załączniknr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

f)    Załączniknr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

g) Załącznik nr 7 CV osób realizujących usługę


Rozstrzygnięcie postępowania 01/S/WL/ZKZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/S/WL/ZK

a)   Załącznik nr 1 Formularz oferty.

b)  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

c)   Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy – dotyczy części I.

d)  Załącznik nr 4 Doświadczenie egzaminatora/ów – dotyczy części II.

e)   Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

f)   Załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

g) Załącznik nr 7 CV osób realizujących usługę 


Rozstrzygnięcie postępowania 02/S/WL/ZKZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/S/WL/ZK

a)   Załącznik nr 1 Formularz oferty.

b)  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

c)   Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy – dotyczy części I.

d)  Załącznik nr 4 Doświadczenie egzaminatora/ów – dotyczy części II.

e)   Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

f)   Załącznik nr 6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

g) Załącznik nr 7 CV osób realizujących usługę 


Rozstrzygnięcie postępowania 03/S/WL/ZK


Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy