Strona projektu

"Czas na działanie"

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, w szczególności Kobiet, (w tym w 50% osób długotrwale bezrobotnych), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że 01.02.2024 r. rusza rekrutacja do projektu "Czas na działanie".

Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania", która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Biuro projektu: ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602 a czynne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn) bezrobotnych/biernych zawodowo, w szczególności Kobiet, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, (w tym w 50% osób długotrwale bezrobotnych) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez 70 Uczestników Projektu (40 Kobiet, 30 Mężczyzn).


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  1 608 245,50   zł

Całkowita wartość projektu:  1 692 890,50  zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

           Projekt skierowany jest do osób dorosłych spełniających wszystkie poniższe warunki:

a)      Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b)      Posiadają status osoby bezrobotnej (86 os.)

c)       Posiadają status osoby biernej zawodowo (10 os.)

d)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

e)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

f)       Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe


Grupa Docelowa to:

a)      Co najmniej 50 % stanowią Osoby długotrwale bezrobotne (48 os.)

b)      Co najmniej 58% stanowią Kobiety

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 10 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min.2 Kobiety,1 Mężczyzna)

        f) Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (5 Kobiet)

        Projekt zakłada objęcie wsparciem 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn). Każda osoba będzie mogła skorzystać max. z 3 form wsparcia.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie - przetwarzanie danych - Załącznik nr 3

Oświadczenie - brak zaangażowania w innych projektach - załącznik nr 4

Oświadczenie - Wizerunek

Ankieta potrzeb Osoby Niepełnosprawnej

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu - Załącznik nr 5 do Regulaminu  projektu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

STAŻ

Regulamin organizacji Staży zawodowych

Wniosek o zorganizowanie Stażu + Program Stażu

Umowa Trójstronna stażowa


Załączniki do Umowy stażowej

Wzór - Oświadczenie UP RODO

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na Staż

Oświadczenie osoby pobierającej Stypendium

Lista obecności

Wniosek urlopowy

Ocena Stażu przez Pracodawcę

Ocena stażu przez Stażystę

Zaświadczenie Beneficjenta o odbytym Stażu


Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy