Strona projektu

Akcja Rewitalizacja

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 48 osób (28 Kobiet, 20 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo) z obszarów objętych rewitalizacją Miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość zamieszkujących te tereny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.

 Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno zawodowej 48 osób (28 Kobiet, 20 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo)  z obszarów objętych rewitalizacją Miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość zamieszkujących te tereny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia.


W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

   a.       Identyfikacja potrzeb i utworzenie ścieżek reintegracji

   b.      Doradztwo psychologiczne i coaching

   c.       Szkolenia zawodowe
   d.      Pośrednictwo Pracy

   e.       Staże zawodowe


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  980 412,80   zł

Całkowita wartość projektu:   1 032 013,80 zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kryteria uczestnictwa w projekcie

       W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria                               kwalifikacyjne:

a)      Zamieszkują na terenie (Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  obszary objęte rewitalizacją - miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość

b)      Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym          (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne)  lub os. bierne zawodowo

c)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

d)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

e)      Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

 

 

Grupa Docelowa to:

a)      Osoby bierne zawodowo 50%

b)      Co najmniej 58% stanowią Kobiety – (28 Kobiet)

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 9 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach/nieadekwatnych do wymagań rynku pracy

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min. 2 Kobiety, 1 Mężczyzna)

f)       Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (2 Kobiety)

g)      Osoby z krajów obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (2 Kobiety)

h)      Osoby długotrwale bezrobotne (5 os.)

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie - przetwarzanie danych - Załącznik nr 3

Oświadczenie - brak zaangażowania w innych projektach - Załącznik nr 4

Ankieta potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na Staż - Załącznik nr 5

Regulamin organizacji Staży zawodowych - Załącznik nr 6Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy