Strona projektu

Włączamy Lubelskie

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób (52 Kobiety, 44 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez kompleksową realizację programu aktywności

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Cel projektu

      Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez realizację kompleksową programu aktywności obejmuje m.in. opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego doradztwa psychologicznego, coachingu, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez  96 Uczestników Projektu (52 Kobiety, 44 Mężczyzn).

        W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

a.       Identyfikacja potrzeb i utworzenie ścieżek reintegracji

b.      Doradztwo psychologiczne i coaching

c.       Szkolenia zawodowe

d.      Pośrednictwo Pracy

e.       Staże zawodowe


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  1 882 393,17  zł

Całkowita wartość projektu:  1 981 466,50  zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


Kryteria uczestnictwa w projekcie

Warunki uczestnictwa w projekcie

  W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria                              kwalifikacyjne:

a)      Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b)      Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne)  lub os. bierne zawodowo

c)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

d)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

e)      Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

 

 

Grupa Docelowa to:

a)      Osoby bierne zawodowo 50%

b)      Co najmniej 54% stanowią Kobiety – (52 Kobiety)

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 18 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach/nieadekwatnych do wymagań rynku pracy

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min 4 Kobiety, 2 Mężczyzn)

f)       Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (3 Kobiety, 1 Mężczyzna)

g)      Osoby z krajów obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (3 Kobiety) (1Mężczyzna)

h)      Osoby długotrwale bezrobotne (10 os.)

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie RODO - Załącznik nr 3

Oświadczenie -brak zaangażowania w innych projektach - Załącznik nr 4

Ankieta usprawnień - Załącznik nr 5

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy