Strona projektu

Włączamy Lubelskie

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób (52 Kobiety, 44 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez kompleksową realizację programu aktywności

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Cel projektu

      Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez realizację kompleksową programu aktywności obejmuje m.in. opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego doradztwa psychologicznego, coachingu, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez  96 Uczestników Projektu (52 Kobiety, 44 Mężczyzn).

        W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

a.       Identyfikacja potrzeb i utworzenie ścieżek reintegracji

b.      Doradztwo psychologiczne i coaching

c.       Szkolenia zawodowe

d.      Pośrednictwo Pracy

e.       Staże zawodowe

Rezultatem realizacji projektu będzie:

1.       uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu program przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn),

2.       poprawienie sytuacji społecznej przez 76 osób (40 kobiet, 36 mężczyzn),

3.       podjęcie pracy, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek przez 24 osoby (14 kobiet, 10 mężczyzn),

4.       status osoby poszukującej pracy po opuszczeniu programu przez 44 osoby (24 kobiety, 20 mężczyzn).


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  1 882 393,17  zł

Całkowita wartość projektu:  1 981 466,50  zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


Kryteria uczestnictwa w projekcie

Warunki uczestnictwa w projekcie

  W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria                              kwalifikacyjne:

a)      Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b)      Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne)  lub os. bierne zawodowo

c)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

d)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

e)      Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

 

 

Grupa Docelowa to:

a)      Osoby bierne zawodowo 50%

b)      Co najmniej 54% stanowią Kobiety – (52 Kobiety)

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 18 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach/nieadekwatnych do wymagań rynku pracy

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min 4 Kobiety, 2 Mężczyzn)

f)       Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (3 Kobiety, 1 Mężczyzna)

g)      Osoby z krajów obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (3 Kobiety) (1Mężczyzna)

h)      Osoby długotrwale bezrobotne (10 os.)

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie RODO - Załącznik nr 3

Oświadczenie -brak zaangażowania w innych projektach - Załącznik nr 4

Ankieta usprawnień - Załącznik nr 5

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy