Strona projektu

"Twój pomysł - Twoja firma"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

KONTAKT Z LBS

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Premiera RP, związanymi z wirusem COVID - 19, bardzo prosimy wszelkie sprawy takie jak: rozliczenia, dokumenty itp. zostawiać w skrzynce "LBS" na Portiernii oraz inne sprawy ustalać telefonicznie, e-mailowo lub pocztą.  Chęć kontaktu osobistego prosimy zawsze ustalać z nami telefonicznie.

Zespół LBS

______________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Ostateczną listę rankingową III edycji (gr.6,7,8,9) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Proszę również odebrać maila i postępować wg. instrukcji w nim zawartych.

Ostateczna lista rankingowa - III edycja

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową III edycji (gr.6,7,8,9) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością. Informujemy, że wszystkie osoby, które otrzymały pozytywną rekomendację - brak środków otrzymają w dniu dzisiejszym (22.04.2020r.) maila wraz z kartami oceny wniosków, aby mogły się odwołać. Natomiast wszystkie osoby z oceną pozytywną otrzymają takie wiadomości 24.04.2020r. z uwagi na brak możliwości odwołania się od pozytywnej oceny Komisji. Dodatkowo informuję, że odwołania osób z rekomendacjami pozytywnymi - brak środków nie mają wpływu na  aktualnie wydane pozytywne oceny - więc jeśli Państwo otrzymali rekomendację pozytywną to nic się w tej kwestii już nie zmieni.

Wstępna lista rankingowa - III edycja

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Ostateczną listę rankingową II edycji (gr.2,3,4,5) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa - II edycja

Informuję również, że oficjalne pisma wraz z kartami oceny biznesplanów zostaną do Państwa przesłane w poniedziałek (16.03.2020r.)


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30.03.2020 r. do dnia 09.04.2020r. do godz.10:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla III edycji (gr.6, 7, 8, 9) do projektu "Twój pomysł -  Twoja firma".

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu za pomocą poczty tradycyjnej (najlepiej z potwierdzeniem nadania) w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową II edycji (gr.2,3,4,5) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

wstępna lista rankingowa - II edycja 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Ostateczną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji uzupełniającej do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa - rekrutacja uzupełniająca

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową wyłonioną z rekrutacji uzupełniającej do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa - rekrutacja uzupełniająca

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 17.02.2020 r. do dnia 28.02.2020r. do godz.10:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla II edycji (gr.2, 3, 4, 5) do projektu "Twój pomysł -  Twoja firma".

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

1. wniosek o wsparcie finansowe

2. wniosek o wsparcie finansowe pomostowe

3. biznesplan x 2szt.

Wyżej wymienione dokumenty należy przynieść do biura projektu osobiście w skoroszycie, ułożone w kolejności jak powyżej wymienione, opatrzone podpisami w odpowiednich miejscach. Przy składaniu dokumentów nie uzupełniamy biznesplanów, wniosków, nie składamy podpisów i nie konsultujemy żadnej treści, itp. 

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 05.02.2020 r., na podstawie §3 pkt. 7 Regulaminu Rekrutacji zostaje zawieszona rekrutacja do projektu "Twój pomysł - Twoja firma".

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Ostetczną listę rankingową I edycji (gr.1) złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu


_____________________________________________________________________________


Szanowni Państwo.

uprzejmie informujemy, że od dnia 22.01.2020 r., w związku ze zwolnieniem się miejsc dla uczestników projektu, ogłaszamy wznowienie  rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy tylko kobiety należące do grupy docelowej projektu.

 Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami- oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602.

Na podstawie §3 pkt. 7, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.


Pozdrawiamy,

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową I edycji (gr.1) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa 

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30.12.2019 r. do dnia 10.01.2020r. do godz.10:00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego dla I edycji (gr.1) do projektu "Twój pomysł -  Twoja firma".

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy realizacji szkoleń grupowych dla konkretnych grup:

9/TP/LBS/2020

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Ostateczna lista rankingowa

Wszystkie osoby, które znalazły się na liście Uczestników Projektu (90 osób) otrzymają w mailu dodatkową informację dot. harmonogramów szkoleń i doradztwa oraz podpisania umowy doradczo-szkoleniowej.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu Wstępną listę rankingową do projektu "Twój pomysł - Twoja firma". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Wstępna lista rankingowa

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 03.12.2019 r., na podstawie §3 pkt. 7 Regulaminu Rekrutacji zostaje zawieszona rekrutacja do projektu "Twój pomysł -  Twoja firma".

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2019 r., z związku z niewyłonieniem spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników projektu, ogłaszamy wznowienie terminu rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy tylko kobiety należące do grupy docelowej projektu.

 Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami- oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602.

Na podstawie §3 pkt. 7, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.10.2019 r. zostaje zawieszony nabór kandydatów do projektu

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18/10/2019 r. otrzymaliśmy akceptację dokumentów związanych z realizacją projektu "Twój pomysł - Twoja firma". W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Dokumenty do pobrania . 

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 29.10.2019 r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, I piętro, pokój 602a (sekretariat) w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla).

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dn. 16/07/2019r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu "Twój pomysł - Twoja firma"!

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.


Cel i rezultat projektu

Celem projektu jest utworzenie 96 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) oraz udzielenie: 

 • dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy,

dla 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) w tym:

 • 78 osób (47 kobiet i 31 mężczyzn) pozostających bez pracy
 • 2 osób (1 kobieta i 1 mężczyzna) pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 31.01.2021 r.


Rezultatem projektu jest utworzenie 96 miejsc pracy (80 nowo powstałych działalności gospodarczych i min. 16 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.Dofinansowanie projektu z UE: 4 959 478,48 zł

Całkowita wartość projektu: 5 220 503,66 złKryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa jest to 90 osób fizycznych (54 kobiet, 36 mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa to:

1.      Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a)      osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b)      Kobiety,

c)      Osoby z niepełnosprawnością,

d)      Osoby długotrwale bezrobotne,

e)      Osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

2.      mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3.      imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4.      reemigranci,

5.      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6.      osoby pracujące, w tym tzw.:

o    ubogie pracujące,

o    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

o   pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Opis ścieżki - zadania, finanse

1) Szkolenia : 40h/grupę, grupy śr.10-os., 1 blok=8h, 5 dni

 

Każdy z Uczestników Projektu będzie miał do wyboru 5 bloków spośród 10.

Tematyka bloków:

 1. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej (m.in. rejestrowanie działalności gospodarczej krok po kroku, podstawowe przepisy prawa),
 2. Analiza rynku i biznesplanu w działalności gospodarczej (m.in. analiza firmy i produktów, charakterystyka inwestycji, plan finansowy),
 3. Prowadzenie księgowości (m.in. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa, podatki),
 4. Podstawy marketingu (m.in. analiza segmentowa, zarządzanie produkcją, komunikacja i promocja),
 5. Prawo pracy(m.in. dokumentacja kadrowa, czas pracy, urlopy)
 6. Tworzenie innowacyjnych produktów/usług (m.in. metoda Lean Innovation, innowacje produktowe i procesowe),
 7. Prawo podatkowe (m.in. podatek dochodowy, prawo bilansowe),
 8.  Przepisy BHP (m.in. obowiązki pracodawcy, zasady bezpieczeństwa, ochrona p.poż.),
 9. Prawo handlowe (m.in. kodeks spółek handlowych, spółki osobowe, prawo dot. działalności gospodarczych),
 10. Wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US).

Metodologia prowadzenia zajęć - wykład, ćwiczenia, case study.

Szkolenia zakończą się testem.

Wymagane będzie min. 80% obecności Uczestnika Projektu na szkoleniu.

 

Uczestnicy Projektu otrzymają catering, zwrot kosztów dojazdu (dot. osób zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się doradztwo) i materiały szkoleniowe (skrypt, notes, teczka, długopis).

 

2) Doradztwo indywidualne: Średnio 10h/min.8h godz./osobę

 Tematyka, m.in:

¾    Indywidualna praca nad biznesplanem,

¾    Doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse) i prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnicy doradztwa dodatkowo otrzymają materiały (teczkę, notes, długopis) i zwrot kosztów dojazdu (dot. osób zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się doradztwo).


3) Dotacje:

80 Uczestników Projektu otrzyma możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w maksymalnej wysokości 27 126,48 zł/os. (nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia).Warunkiem możliwości składania wniosków jest min.80% obecność na szkoleniu. Na decyzję o przyznaniu dofinansowania składa się: ocena wniosku, wynik testu wiedzy ze szkolenia, opinia doradcy zawodowego diagnozującego predyspozycje uczestników projektu podczas rekrutacji.


4) Wsparcie pomostowe:

Wsparcie pomostowe będzie udzielane na podstawie wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie wsparcia pomostowego, w postaci:

 • Pomocy finansowej– 80 os. Przez 12 miesięcy (wysokość wsparcia będzie uzależniona od tego czy Uczestnik Projektu zatrudni dodatkową osobę - wtedy wsparcie będzie wynosiło 2.100,00 zł/mc, pozostałe osoby otrzymają 1900,00 zł/mc.). Kwota wsparcia będzie kwotą netto (bez VAT).
 • Doradztwo indywidualne - związane ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie specjalistyczne, z uwzględnieniem potrzeb utworzonych firm – 80 osób śr. 10 h/os., w trybie śr. 5 dni po 2h).


Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:
 1.  Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny - wszyscy Kandydaci
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu dodatkowych kryteriów - wszyscy Kandydaci
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wszyscy Kandydaci
 5. Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS - wszystkich Kandydaci
 6. Karta oceny formularza rekrutacyjnego - I członek
 7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego - II członek
 8. Karta rozmowy z doradcą zawodowym

Uwaga! Wraz z w/w dokumentami należy przedłożyć odpowiednio do przypadku: 

 • zaświadczenie z ZUS (wszyscy) - dot. odprowadzanych składek na konto Kandydata min. 12 miesięcy wstecz
 • zaświadczenie z PUP (bezrobotni zarejestrowani)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - jeśli dotyczy
 • oświadczenie pracodawcy o warunkach umowy (preferowane) / kopia umowy  - osoby pracujące, jeśli dotyczy

Wsparcie finansowe:

 1. Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Wymagania dot. oceny biznesplanów
 5. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia 
 6. Wzór wniosku o wsparcie pomostowe
 7. Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe
 8. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 9. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zwroty kosztów dojazdu:

Osoby, które zamieszkują poza miejscowością realizacji szkolenia i w związku z tym dojeżdżają na szkolenie spoza miejsca zamieszkania mają prawo ubiegać się o zwrot za dojazdy na szkolenia/doradztwo najtańszym środkiem transportu publicznego. Zarówno w przypadku poruszania się komunikacją publiczną jak i samochodem wymagane jest zaświadczenie dot. ceny przejazdu na danej trasie wraz z pieczątką przewoźnika. Ponad to w przypadku poruszania się komunikacją publiczną wymagany jest komplet biletów z jednego dnia szkolenia/ doradztwa. W przypadku poruszania się samochodem wystarczy oświadczenie przewoźnika.

Poniżej przedstawiamy dokumenty, które należy przedłożyć do Lubelskiej Szkoły Biznesu w celu rozliczenia ww. kosztów:

 1.  Wniosek o zwrot kosztów - wszyscy
 2. Oświadczenie o nr konta - wszyscy
 3. Oświadczenie dot. komunikacji publicznej - w przypadku poruszania się komunikacją publiczną
 4. Oświadczenie dot.samochodu - w przypadku poruszania się samochodem

Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego:

Poniżej przedstawiamy Państwu wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Proszę zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją rozliczeń ww. wsparć (do pobrania) następnie z niżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

I. Dotacja inwestycyjna:

 1. Formularz rozliczenia dotacji inwestycyjnej
 2. Oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zg. z biznesplanem
 3. Opis dokumentu na odwrocie faktury / umowy / itp.
 4. Oświadczenie dot. zakupu kasy fiskalnej
 5. Oświadczenie sprzedającego dot. używanego środka trwałego/ wyposażenia
 6. Protokół zdawczo-odbiorczy robót budowlano-remontowych
 7. Tabela sprawdzająca wydatkowaną kwotę brutto i netto dotacji

II. Wsparcie pomostowe:

 1. Formularz rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego
 2. Opis dokumentu na odwrocie faktury
 3. Tabela sprawdzająca wydatkowaną kwotę butto (nie więcej niż 2.600,00zł brutto)


Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania Ofert:

- Przeprowadzenie Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu

- Usługa Doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/TP - dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/TP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2019/TP

Rozstrzygnięcie - ZK/01/2019/TP

Zapytanie ofertowe nr ZK/02/2019/TP - dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 -Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/02/2019/TP

Rozstrzygnięcie ZK/02/2019/TP

Rozstrzygnięcie - ZK/02/2019/TP

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2020/TP - dokumenty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2020/TP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2020/TP

Rozstrzygnięcie ZK/01/2020/TP

Zapytanie ofertowe ZK/01/2021/TP

Zapytanie ofertowe

zał.1 Formularz oferty

zał.2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań

zał3 Doświadczenie wykonawcy

zał.4 Oświadczenie dot. danych osobowych

zał.5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

zał.6 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

zał.7 Oświadczenie wykonawcy - platfoma on-line

ROZSTRZYGNIĘCIE

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy