Projekty UE

Zakończone

Status:
Zakończony

Wykorzystaj swoją szansę

Status:
Zakończony

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Status:
Zakończony

Kwalifikacje drogą do sukcesu

Status:
Zakończony

Inkubator kwalifikacji

Status:
Zakończony

Aktywni, bo pracujący

1 mar 2017 - 31 maj 2019
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
Zakończony

"Wrota biznesu"

Grupa docelowa:
osoby 30+, bez pracy, osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
Zakończony

"Twój pomysł - Twoja firma"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Grupa docelowa:
osoby 30+, bez pracy, osoby pracujące znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
Zakończony

"Masz pomysł - załóż firmę"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

1 wrz 2018 - 31 sty 2020
Grupa docelowa:
72 osoby w wieku 30 lat i więcej bez zatrudnienia, w tym 64 os. bezrobotne i 8 osób biernych zawodowo
Miejsce:
woj. podkarpackie
Status:
Zakończony

Kierunek->PRACA

Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa podkarpackiego.

1 gru 2019 - 30 lis 2021
Grupa docelowa:
Grupa docelowa jest to 80 osób fizycznych (bezrobotnych i biernych zawodowo) - 48 kobiet, 29 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
Zakończony

"Biznes po lubelsku"

Celem głównym projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 80 osób (48K/32M) z woj. lubelskiego w wyniku czego 72 osoby (43K/29M) założy działalność gospodarczą

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy