Projekty UE

Zakończone

Status:
Zakończony

Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym

Projekt badawczy ukierunkowany na określenie preferowanych wariantów aktywności zawodowej osób w wieku 50+, zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych.

Status:
Zakończony

Komercjalizacja wiedzy jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego

Projekt skierowany do osób ze środowiska akademickiego Lubelszczyzny, ukierunkowany na pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zakładania i prowadzenia firm spin-off i spin-out.

1 lut 2019 - 31 gru 2019
Grupa docelowa:
osoby młode 15-29 lat
Miejsce:
województwo mazowieckie
Status:
Zakończony

"Inwestycja w przyszłość"

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 56 (31K, 25M) poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowo-edukacyjnej os. młodych, obejmującej spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, staże zawodowe oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Status:
Zakończony

Postaw na aktywność - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Projekt skierowany jest do osób z terenów wiejskich województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w tym do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub jako poszukujące pracy. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

Status:
Zakończony

Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Status:
Zakończony

Startuj z nami - załóż firmę

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 uczestników projektu z województwa lubelskiego do końca czerwca 2015 roku.

Status:
Zakończony

Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych

Status:
Zakończony

Własna firma - Twój sukces

Status:
Zakończony

Lepsza przyszłość

Status:
Zakończony

Menedżer Nowych Czasów

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy