Strona projektu

Kierunek->PRACA

Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Miło nam poinformować, że Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL podpisała Umowę na realizację nowego Projektu: Kierunek->PRACA" realizowanego w partnerstwie z firmą "PRETENDER" Adrian Wronka.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe".

Wartość Projektu: 1 035 264,36 zł

Dofinansowanie EFS: 952 443,21 zł

Cel projektu

Cel główny projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 72 os. bez pracy (min. 40 Kobiet) w wieku 30 lat i więcej w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+,  o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne)

Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Bedą prowadzone następujące Formy Wsparcia:

- Identyfikacja potrzeb wraz z IPD                   -    6 godz./osobę

- Poradnictwo zawodowe grupowe                 -    18 godz./osobę

- Pośrednictwo pracy                                         -     8 godz./osobę

- Szkolenia z kompetencji kluczowych ICT       -    80 godz./osobę

- Szkolenia zawodowe                                        -     średnio 80 godz./osobę

- staże zawodowe                                                -    3 miesiące


Główne rezultaty:

1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych  przez min. 50% Uczestników projektu

2. Zdobycie zatrudnienia przez min. 54% Uczestników projektu

Kryteria uczestnictwa w projekcie

W projekcie uczestniczyć mogą Osoby spełniające następujące kryteria formalne:

a) Osoby w wieku powyżej 30 lat pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) należące do co najmniej jednej z grup: osoby wieku 50 lat i więcej, kobiety z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne ,osoby o niskich kwalifikacjach

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej pozostający bez zatrudnienia należący do co najmniej jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach - prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Do Projektu zapraszamy też Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które należą do I lub II profilu pomocy

Harmonogramy wsparcia

Informujemy, że od 26 lutego 2019 r. rozpoczynamy pierwszą formę wsparcia dla Uczestników projektu -

"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr.1

26.02.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

27.02.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

28.02.2019    godz.14.00-20.00 - 3 osoby

01.03.2019    godz. 13.00-19.00 - 3 osoby

02.03.2019    godz. 8.00-16.00 - 4 osoby

04.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

05.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

06.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

07.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

08.03.2019    godz. 13.00-19.00 - 3 osoby

09.03.2019    godz. 8.00-16.00 - 4 osoby

11.03.2019    godz. 15.00-17.00 - 1 osoba


Rozpoczynamy kolejną formę Wsparcia dla 1 grupy w Projekcie - "Poradnictwo zawodowe grupowe"

12.03.2019    godz. 12.00-18.00

15.03.2019    godz. 13.00-19.00

16.03.2019    godz. 9.00-15.00


"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr. 2

19.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

20.03.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00 - 4 osoby

21.03.2019    godz. 8.00-12.00, 17.00-19.00 - 3 osoby

22.03.2019    godz. 13.30-19.30 - 3 osoby

23.03.2019    godz. 8.00-16.00 - 4 osoby

25.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

26.03.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

27.03.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00 - 4 osoby

28.03.2019    godz. 8.00-12.00, 17.00-19.00 - 3 osoby

29.03.2019    godz. 13.30-19.30 - 3 osoby

30.03.2019    godz. 9.00-16.00 - 3 osoby


Rozpoczynamy szkolenia komputerowe- Szkolenie z kompetencji kluczowym ICT" - gr.1

20.03.2019    godz. 13.30-20.15

22.03.2019    godz. 9.00-15.45

25.03.2019    godz. 13.30-20.15

27.03.2019    godz. 13.30-20.15

30.03.2019    godz. 9.00-15.45

01.04.2019    godz. 13.30-20.15

03.04.2019    godz. 13.30-20.15

04.04.2019    godz. 13.30-20.15

08.04.2019    godz. 13.30-20.15

10.04.2019    godz. 13.30-20.15


"Poradnictwo zawodowe grupowe" -gr.2

01.04.2019    godz. 14.00-20.00

02.04.2019    godz. 14.00-20.00

04.04.2019    godz. 14.00-20.00


"Szkolenie z kompetencji kluczowych ICT" - gr. 2

09.04.2019    godz. 13.30-20.15

11.04.2019    godz. 13.30-20.15

12.04.2019    godz. 13.30-20.15

13.04.2019    godz. 9.00-15.45

15.04.2019    godz. 13.30-20.15

16.04.2019    godz. 13.30-20.15

17.04.2019    godz. 13.30-20.15

18.04.2019    godz. 9.00-15.45

24.04.2019    godz. 13.30-20.15

25.04.2019    godz. 8.15-15.00


"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr. 3

08.04.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

09.04.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

10.04.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00 - 4 osoby

11.04.2019    godz. 8.00-12.00, 17.00-19.00 - 3 osoby

12.04.2019    godz. 13.30-19.30 - 3 osoby

13.04.2019    godz. 9.00-15.00 - 3 osoby

15.04.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

16.04.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

17.04.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00 - 4 osoby

18.04.2019    godz. 9.00-15.00 - 3 osoby

24.04.2019    godz. 9.00-1..0, 14.00-20.00 - 4 osoby

"Poradnictwo zawodowe grupowe" - gr.3

25.04.2019    godz. 14.00-20.00

26.04.2019    godz. 13.30-19.30

29.04.2019    godz. 14.00-20.00


"Szkolenie z kompetencji kluczowych ICT" - gr. 3

06.05.2019    godz. 13.30-20.15

07.05.2019    godz. 13.30-20.15

08.05.2019    godz. 13.30-20.15

10.05.2019    godz. 9.00-15.45

13.05.2019    godz. 13.30-20.15

15.05.2019    godz. 13.30-20.15

17.05.2019    godz. 13.30-20.15

20.05.2019    godz. 13.30-20.15

22.05.2019    godz. 13.30-20.15

24.05.2019    godz. 11.30-18.15


"Pośrednictwo pracy" - gr.1

08.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

09.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

10.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby


"Pośrednictwo pracy" - gr. 2

23.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

24.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

25.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby


"Pośrednictwo pracy" - gr. 3

27.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

28.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby

29.05.2019    godz. 11.30-19.30 - 4 osoby


Szkolenie zawodowe - gr.1 "Pracownik biurowy z modułem kadry i płace"

05.06.2019    godz. 8.15-15.00

06.06.2019    godz. 8.15-15.00

07.06.2019    godz. 8.15-15.00

10.06.2019    godz. 8.15-15.00

11.06.2019    godz. 8.15-15.00

12.06.2019    godz. 8.15-15.00

13.06.2019    godz. 8.15-15.00

14.06.2019    godz. 8.15-15.00

17.06.2019    godz. 8.15-15.00

18.06.2019    godz. 8.15-15.00

19.06.2019    godz. 8.15-15.00

24.06.2019    godz. 8.15-15.00

25.06.2019    godz. 8.15-15.00

26.06.2019    godz. 8.15-15.00

27.06.2019    godz. 8.15-15.00

01.07.2019    godz. 8.15-15.00

02.07.2019    godz. 8.15-15.00

03.07.2019    godz. 8.15-11.30


Szkolenie zawodowe - gr.2 "Opiekun osoby starszej z j.niemieckim"

05.06.2019    godz. 8.15-15.00

06.06.2019    godz. 8.15-15.00

07.06.2019    godz. 8.15-15.00

10.06.2019    godz. 8.15-15.00

11.06.2019    godz. 8.15-15.00

12.06.2019    godz. 8.15-15.00

13.06.2019    godz. 8.15-15.00

14.06.2019    godz. 8.15-15.00

17.06.2019    godz. 8.15-15.00

18.06.2019    godz. 8.15-15.00

19.06.2019    godz. 8.15-15.00

24.06.2019    godz. 8.15-15.00

25.06.2019    godz. 8.15-15.00

26.06.2019    godz. 8.15-15.00

27.06.2019    godz. 8.15-15.00

01.07.2019    godz. 8.15-15.00

02.07.2019    godz. 8.15-15.00

03.07.2019    godz. 8.15-11.30


Szkolenie zawodowe - gr.3 "Pilot wycieczek-przewodnik miejski z podstawami j.angielskiego

05.06.2019    godz. 8.15-15.00

06.06.2019    godz. 8.15=15.00

07.06.2019    godz. 8.15-15.00

10.06.2019    godz. 8.15-15.00

11.06.2019    godz. 8.15-15.00

12.06.2019    godz. 8.15-15.00

13.06.2019    godz. 8.15-15.00

14.06.2019    godz. 8.15-15.00

17.06.2019    godz. 8.15-15.00

18.06.2019    godz. 8.15-15.00

19.06.2019    godz. 8.15-15.00

24.06.2019    godz. 8.15-15.00

25.06.2019    godz. 8.15-15.00

26.06.2019    godz. 8.15-15.00

27.06.2019    godz. 8.15-15.00

01.07.2019    godz. 8.15-15.00

02.07.2019    godz. 8.15-15.00

03.07.2019    godz. 8.15-11.30


"Pośrednictwo pracy" - gr.1

01.06.2019    godz. 8.30-16.30 -         8 osób

02.06.2019    godz. 8.30-12.30 -        4 osoby

05.06.2019    godz. 16.00-20.00 -    2 osoby

06.06.2019    godz. 16.00-20.00 -     2 osoby

07.06.2019    godz. 16.00-20.00 -    2 osoby

08.06.2019    godz. 12.45-16.45 -    2 osoby

21.06.2019    godz. 8.30-16.30 -    4 osoby


"Pośrednictwo pracy" - gr.2

02.06.2019    godz. 12.30-16.30 -    4 osoby

03.06.2019    godz. 12.00-20.00 -    8 osób

08.06.2019    godz. 8.30-12.30 -    2 osoby

22.06.2019    godz. 8.30-16.30 -    4 osoby

24.06.2019    godz. 16.30-18.30 -    1 osoba

25.06.2019    godz. 16.00-20.00 -    2 osoby

26.06.2019    godz. 16.00-20.00 -    2 osoby

27.06.2019    godz. 16.00-18.00 -    1 osoba


"Pośrednictwo pracy" - gr.3

04.06.2019    godz. 12.00-20.00 -    8 osób

08.06.2019    godz. 8.30-12.30 -    4 osoby

09.06.2019    godz. 12.30-16.30 -    2 osoby

16.06.2019    godz. 8.30-16.30 -    4 osoby

27.06.2019    godz. 18.00-20.00 -    1 osoba

28.06.2019    godz.16.00-20.00 -    2 osoby

29.06.2019    godz. 8.30-14.30 -    3 osoby


"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr. 4

10.06.2019    godz. 14.00-20.00 -     3 osoby

11.06.2019    godz. 13.00-19.00 -     3 osoby

12.06.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00 -    4 osoby

13.06.2019    godz. 8-12.00,17.00-19.00 -    3 osoby

14.06.2019    godz. 13.30-19.30 - 3 osoby

15.06.2019    godz.9.00-15.00    - 3 osoby

17.06.2019    godz. 14.00-20.00 -    3 osoby

18.06.2019    godz. 14.00-20.00 - 3 osoby

19.06.2019    godz. 9.00-11.00, 14.00-20.00    -    4 osoby

24.06.2019    godz.8.15-16.15 -    4 osoby

25.06.2019    godz. 9.00-15.00 -   4 osoby


"Poradnictwo zawodowe grupowe" - gr.4

26.06.2019    godz. 9.00-15.00

27.06.2019    godz. 9.00-15.00

28.06.2019    godz. 9.00-15.00


Szkolenie zawodowe - gr. 4 - "Pracownik biurowy z elementami księgowości"

01.08.2019    godz. 8.15-15.00

02.08.2019    godz. 8.15-15.00

05.08.2019    godz. 8.15-15.00

06.08.2019    godz. 8.15-15.00

07.08.2019    godz. 8.15-15.00

08.08.2019    godz. 8.15-15.00

09.08.2019    godz. 8.15-15.00

12.08.2019    godz. 8.15-15.00

13.08.2019    godz.  8.15-15.00

14.08.2019    godz. 8.15-15.00

19.08.2019    godz. 8.15-15.00

20.08.2019    godz. 8.15-15.00

21.08.2019    godz. 8.15-15.00

22.08.2019    godz. 8.15-15.00

23.08.2019    godz. 8.15-15.00

26.08.2019    godz. 8.15-15.00

27.08.2019    godz. 8.15-15.00

28.08.2019    godz. 8.15-11.30


"Pośrednictwo pracy" - gr.4

12.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    1 osoba

13.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    1 osoba

14.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    1 osoba

16.08.2019    godz.8.30-16.30 -       4 osoby

17.08.2019    godz. 8.30-16.30 -      4 osoby

19.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    1 osoba

20.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    2 osoby

21.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    2 osoby

22.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    2 osoby

23.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    2 osoby

26.08.2019    godz.17.00-19.00 -     2 osoby

27.08.2019    godz. 17.00-19.00 -    2 osoby


"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr. 5

09.09.2019    godz. 14.00-20.00  -     3 osoby

09.09.2019   godz. 12.00-18.00   -     3 osoby

10.09.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

10.09.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

11.09.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

11.09.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

12.09.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

12.09.2019   godz. 14.00-20.00    -   3 osoby

13.09.2019    godz. 14.00-20.00   -   3 osoby

13.09.2019    godz. 13.00-19.00   -    3 osoby

16.09.2019    godz. 14.00-20.00    -   3 osoby

16.09.2019    godz. 12.00-18.00    -   3 osoby


"Poradnictwo zawodowe grupowe" - gr.5

17.09.2019    godz. 14.00-20.00

18.09.2019    godz. 14.00-20.00

19.09.2019    godz. 12.00-18.00


"Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD" - gr. 6

11.10.2019    godz. 14.00-20.00  -     3 osoby

11.10.2019   godz. 12.00-18.00   -     3 osoby

14.10.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

14.10.2019    godz. 12.00-18.00   -    3 osoby

15.10.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

15.10.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

16.10.2019    godz. 14.00-20.00   -    3 osoby

16.10.2019   godz. 14.00-20.00    -   3 osoby

21.10.2019    godz. 14.00-20.00   -   3 osoby

21.10.2019    godz. 13.00-19.00   -    3 osoby

22.10.2019    godz. 14.00-20.00    -   3 osoby

22.10.2019    godz. 12.00-18.00    -   3 osoby"Pośrednictwo pracy" - gr.5

08.10.2019    godz. 15.30-17.30 -    2 osoby

09.10.2019    godz. 15.00-18.00 -    3 osoby

10.10.2019    godz. 15.30-17.30 -     2 osoby

11.10.2019    godz. 18.00-20.00 -    2 osoby

14.10.2019    godz.12.00-13.00 -     1 osoba

14.10.2019    godz. 18.00-20.00 -    2 osoby

23.10.2019    godz. 14.00-20.00 -    3 osoby

24.10.2019    godz. 14.00-20.00 -    3 osoby

25.10.2019    godz. 14.00-20.00 -    3 osoby

28.10.2019    godz. 14.00-20.00 -    3 osoby


Szkolenie zawodowe - gr. 5 - "Pracownik biurowy z elementami księgowości"

04.11.2019    godz. 8.15-15.00

05.11.2019    godz. 8.15-15.00

06.11.2019    godz. 8.15-15.00

07.11.2019    godz. 8.15-15.00

08.11.2019    godz. 8.15-15.00

12.11.2019    godz. 8.15-15.00

13.11.2019    godz. 8.15-15.00

14.11.2019    godz. 8.15-15.00

15.11.2019    godz.  8.15-15.00

18.11.2019    godz. 8.15-15.00

19.11.2019    godz. 8.15-15.00

20.11.2019    godz. 8.15-15.00

21.11.2019    godz. 8.15-15.00

22.11.2019    godz. 8.15-15.00

25.11.2019    godz. 8.15-15.00

26.11.2019    godz. 8.15-15.00

27.11.2019    godz. 8.15-15.00

28.11.2019    godz. 8.15-11.30


Szkolenie zawodowe - gr. 6 - "Pracownik biurowy z elementami księgowości"

04.11.2019    godz. 8.15-15.00

05.11.2019    godz. 8.15-15.00

06.11.2019    godz. 8.15-15.00

07.11.2019    godz. 8.15-15.00

08.11.2019    godz. 8.15-15.00

12.11.2019    godz. 8.15-15.00

13.11.2019    godz. 8.15-15.00

14.11.2019    godz. 8.15-15.00

15.11.2019    godz.  8.15-15.00

18.11.2019    godz. 8.15-15.00

19.11.2019    godz. 8.15-15.00

20.11.2019    godz. 8.15-15.00

21.11.2019    godz. 8.15-15.00

22.11.2019    godz. 8.15-15.00

25.11.2019    godz. 8.15-15.00

26.11.2019    godz. 8.15-15.00

27.11.2019    godz. 8.15-15.00

28.11.2019    godz. 8.15-11.30Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamin Projektu
 3. Załącznik nr 1 do Formularza
 4. Załącznik nr 2 do Formularza

Staż:

 1. Regulamin Stażu
 2. Program Stażu
 3. Wniosek o zorganizowanie Stażu
 4. Lista obecności - Staż
 5. Oświadczenie dot. refundacji dla Opiekuna Stażu
 6. Opinia ze Stażu
 7. Sprawozdanie ze Stażu
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy