Strona projektu

Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę

Utworzenie 102 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności


Lublin, 23.06.2022r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się lista rankingowa IV edycji naboru biznesplanów, tj. gr.8,9. Zachęcam do zapoznania się z jej zawartością.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - EDYCJA III, GR.8,9

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 23.06.2022r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się lista rankingowa III edycji naboru biznesplanów, tj. gr.6,7. Zachęcam do zapoznania się z jej zawartością.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - EDYCJA III, GR. 6,7

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 21.06.2022r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się lista rankingowa IV edycji naboru biznesplanów, tj. gr.8,9. Zachęcam do zapoznania się z jej zawartością.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA EDYCJA IV - GR.8,9

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________


Lublin, 13.06.2022r.

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się lista rankingowa III edycji naboru biznesplanów, tj. gr.6,7. Zachęcam do zapoznania się z jej zawartością.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - EDYCJA III, GR. 6,7

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________


Lublin, 06.06.2022r.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z OSTATECZNĄ LISTĄ RANKINGOWĄ - EDYCJA II, GR.4,5


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 01.06.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór biznesplanów dla edycji IV tj. grupy 8 i 9 odbędzie się w terminie 13-15.06.2022r. w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin w pokoju 602 (tam gdzie odbywała się rekrutacja). Przypominam, iż pracujemy w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Reszta informacji dot. naboru (dokumentacja, itp.) jak poniżej, w poprzednim naborze.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 30.05.2022r.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się ze WSTĘPNA LISTĄ RANKINGOWĄ - EDYCJA II, gr.4,5


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________


Lublin, 26.05.2022r.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z OSTATECZNA LISTĄ RANKINGOWĄ - EDYCJA I, GR.1,2,3


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 23.05.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór biznesplanów dla edycji III tj. grupy 6 i 7 odbędzie się w terminie 01-03.06.2022r. w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin w pokoju 602 (tam gdzie odbywała się rekrutacja). Przypominam, iż pracujemy w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Reszta informacji dot. naboru (dokumentacja, itp.) jak poniżej, w poprzednim naborze.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 16.05.2022r.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się ze WSTĘPNA LISTĄ RANKINGOWĄ - EDYCJA I.


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 09.05.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór biznesplanów dla edycji II tj. grupy 4 i 5 odbędzie się w terminie 18-20.05.2022r. w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin w pokoju 602 (tam gdzie odbywała się rekrutacja). Przypominam, iż pracujemy w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Reszta informacji dot. naboru (dokumentacja, itp.) jak poniżej, w poprzednim naborze.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 22.04.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór biznesplanów dla edycji I tj. grupy 1,2 i 3 odbędzie się w terminie 04-06.05.2022r. w biurze projektu przy ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin w pokoju 602 (tam gdzie odbywała się rekrutacja). Przypominam, iż pracujemy w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Informuję również, że:

 1. nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru
 2. nie ma możliwości dołożyć jakichkolwiek dokumentów po upływie terminu naboru
 3. nie przyjmujemy dokumentów po godzinie 16:00

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających państwa kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii - warto o tym pamiętać. 

Państwa biznesplany ocenia niezależna komisja złożona z dwóch ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE.

Dokumenty należy przynosić ułożone, proszę ich nie bindować, ani nie wkładać do skoroszytów, najlepiej umieścić je w koszulce (można dodatkowo zszyć zszywaczem) w porządku jak niżej.

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów:

Dotacja inwestycyjna:

Wsparcie pomostowe:

Gdybyście Państwo nie wiedzieli jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to tu jest instrukcja jak to zrobić oraz przykład wypełnionego formularza.

Do uzupełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, znajdziecie je w: Lista ID gmin z całej polski.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 11.03.2022r.


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę uczestników do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę".

Z osobami znajdującymi się na ostatecznej liście uczestników do projektu  skontaktujemy się mailowo w celu przesłania harmonogramu zajęć.

Wszystkie osoby znajdujące się na liście ostatecznej, tj. wszystkie osoby w pozycjach od 1 do 90 proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów celem zdobycia zaświadczeń potwierdzających ich status na rynku pracy, tj:

Zgodnie z §5 pkt.6 Regulaminu rekrutacji dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie na dzień rozpoczęcia udziału w nim są:

 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami.
 2. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.
 3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, dokumentem tym może być również zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.
 4. W przypadku osób pracujących potwierdzeniem statusu będzie kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zg. z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu, tj. za miesiąc luty 2022r.)

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.


Lista uczestników do projektu AKTUALIZACJA 11.03.2022 - PDF

Lista uczestników AKTUALIZACJA 11.03.2022 - Skan z podpisem zatwierdzającym


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 11.03.2022r.

Szanowni Państwo, 

w zw. z zapisami występującymi w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu w § 8 pkt 28) zamieszczamy poniższą listę:

Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku pozytywnym/negatywnym

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 03.03.2022r.

Szanowni Państwo, 

wystąpił problem ze skrzynką nadawczą naszego serwera poczty e-mail. W zw. z powyższym możecie Państwo otrzymywać maile z adresu: badzprzedsiebiorczy.lbs@gmail.com

Mamy nadzieję, że ww. problemy są chwilowe i szybko uda nam się je rozwiązać.

Skrzynka odbiorcza działa bez zarzutu, więc możecie Państwo śmiało do nas pisać na dotychczasowy adres ;)


Pozdrawiamy

Zespół Projektu


____________________________________________________


Lublin, 03.02.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę" zakończy się dnia 7.02.2022 r. o godz. 16.00.


Zespół Projektu

____________________________________________________


Lublin, 14.01.2022r.

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem mężczyzn rekrutacją do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę" całość ww. grupy docelowej została już zrekrutowana.

W zw. z powyższym od dnia 14.01.2022r. od godz.11:30 serdecznie zapraszamy do składania dokumentów jedynie kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 11.01.2022r.

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem osób pracujących rekrutacją do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę" całość ww. grupy docelowej została już zrekrutowana.

W zw. z powyższym od dnia 12.01.2022r. serdecznie zapraszamy do składania dokumentów jedynie kobiety i mężczyzn bezrobotnych lub biernych zawodowo

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu

____________________________________________________

Lublin, 30.12.2021r.

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że 11.01.2022r. rusza rekrutacja do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę"!

Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania", która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Biuro projektu: ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602 czynne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku


Pozdrawiamy

Zespół Projektu

____________________________________________________


Lublin, 02.11.2021r.

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że projekt "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę" rozpoczął się z dniem 01.11.2021r.

Obecnie czekamy na akceptację dokumentów przez Urząd Marszałkowski.

Więcej informacji o naborze już wkrótce!


Pozdrawiamy

Zespół Projektu


Cel i rezultat projektu

CEL PROJEKTU: Utworzenie 102 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe dla 90 os.(54K,36M), udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla 76 os.(46K,30M), w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących(w rozum. KC) na terenie województwa lubelskiego do 30.06.2023r.

Osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia:

a)celu RPOWL „Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie”,

b)celu RSIWL do 2020 „Rozwój efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjności i konkurencyjności gosp. woj.”

oraz zminimalizowania problemów wskazanych w RPO WL 2014-2020:

a)ograniczone możliwości generacyjne miejsc pracy,

b)niskiego stopnia nasycenia przedsiębiorstwami,

c)trudnego dostępu do finansowania na rozwój przedsiębiorstw.

Poprzez kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu obejmujące szkolenia, dotacje na działalności gospodarcze i wsparcie pomostowe, co przełoży się na wzrost liczebności nowych firm i przyczyni się do utworzenia 102 nowych miejsc pracy oraz dalszego stymulowania rozwoju ekonomiczno- społecznego województwa lubelskiego.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do 90 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu KC, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzący działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Uczestnikami projektu będzie 90 osób (54K/36M) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które łącznie spełniają kryteria formalne grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu tj.:

a) osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej,

b) osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

c) osoby, które nie posiadały wpisu do CEIDG,  nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Ponad to uczestnicy/czki projektu muszą należeć do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

d) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) lub bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

i) osoby starszej tj.: w wieku 50 lat więcej,

ii) kobiety (+2pkt podczas rekrutacji),

iii) osoby z niepełnosprawnościami

iv) osoby z niskimi kwalifikacjami,

v) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby ubogie pracujące;

f) osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub cywilno – prawne których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu;

g) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą należeć do kategorii poniżej:

h) imigranci, reemigranci,

i) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

j) osoby bezrobotne, które straciły prace po 14.03.2020 r.  z powodu pandemii COVID-19

Dokumenty do pobrania

Podane niżej dokumenty są w formacie dokumentów Microsoft Office Word, gdyby potrzebowali Państwo dokumentów w wersji PDF to prosimy o kontakt mail: badzprzedsiebiorczy@lsb.lublin.pl  

Etap I - REKRUTACJA

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Opis sektorów wykluczonych
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie uczestnika projektu dot. wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

Razem z ww. dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć:

Obligatoryjnie:

1.podpisany przez Kandydata/kę egzemplarz regulaminu rekrutacji

2.oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

3.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

4.oświadczenie uczestnika projektu dot. wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS

5.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania)

W zależności od przypadku:

1.zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP

2.zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych

3.zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób długotrwale bezrobotnych

4.kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zg. z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dot. osób ubogo pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno/prawne

5.orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dot. osób  niepełnosprawnościami

6.Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych powierzchniach użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób odchodzących z rolnictwa, tj. opłacających składki KRUS

7.kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dot. wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dot. osób, które zaznaczyły, że są osobami które utraciły pracę z powodu COVID-19


Do Państwa wiadomości podajemy również wzory kart oceny. Nie należy ich składać podczas rekrutacji! Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane przez komisje podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych:

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 3. Karta predyspozycji kandydata

Etap II - SZKOLENIA

 1. Umowa szkoleniowa

Etap III - KONKURS BIZNESPLANÓW

Państwa biznesplany ocenia niezależna komisja złożona z dwóch ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE.

Dokumenty należy przynosić ułożone, proszę ich nie bindować, ani nie wkładać do skoroszytów, najlepiej umieścić je w koszulce w porządku jak niżej.

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów:

Dotacja inwestycyjna:

 1. Biznesplan 2szt.
 2. Poświadczona za zgodność z oryginałem przez państwa kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistycznego grupowego 2szt. (po ukończeniu szkolenia odbierają Państwo ww. zaświadczenie z biura projektu osobiście jednocześnie potwierdzając jego odbiór własnoręcznym podpisem)
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2szt.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2szt.
 5.  Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu 2szt.
 6. Dokumenty poświadczające posiadany przez Państwa potencjał w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia 2szt
 7. Od druki ze źródła, z którego korzystali Państwo podczas wyszukiwania cen danego asortymentu lub faktury proformy, itp. 2szt.
 8. Zbiór oświadczeń do biznesplanu 2szt.

Wsparcie pomostowe:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 2szt.
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2szt.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2szt.


Gdybyście Państwo nie wiedzieli jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to tu jest instrukcja jak to zrobić.

Do Państwa wiadomości podajemy również wzory kart oceny. Nie należy ich składać podczas naboru! Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane przez komisje podczas weryfikacji biznesplanów oraz wniosków o wsparcie pomostowe:

 1. Karta oceny biznesplanu
 2. Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe
 3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wniosku o wsparcie finansowe pomostowe
 4. Standardy oceny biznesplanów

Etap IV - DOTACJA

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
 3. Umowa o wsparcie pomostowe

Harmonogramy realizacji form wsparcia

Szkolenia specjalistyczne indywidualne:

marzec:

Lubartów:

17-22.03.2022r.

Lublin

23-31.03.2022r.

kwiecień:

Harmonogram szkoleń specjalistycznych indywidualnych - kwiecień

maj:

Harmonogram szkoleń specjalistycznych indywidualnych - maj

czerwiec:

Harmonogram szkoleń specjalistycznych indywidualnych - czerwiec

Szkolenia  specjalistyczne grupowe:

harmonogram gr.1

harmonogram gr.2

harmonogram gr.3

harmonogram gr.4 - aktualizacja 04.04.2022

harmonogram gr.5 - aktualizacja 04.04.2022

harmonogram gr.6 - aktualizacja 04.04.2022

harmonogram gr.7 - aktualizacja 04.04.2022

harmonogram gr.8 - aktualizacja 04.04.2022

harmonogram gr.9 - aktualizacja 04.04.2022


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe zk 01 2021 bp

Załącznik 1_Formularz oferty

Załącznik 2_Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik 3a_Doświadczenie Wykonawcy 

Załącznik 3b_Doświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4a_Doświadczenie trenerów

Załącznik 4b_Doświadczenie trenerów

Załącznik 5_Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik 6_Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

Załącznik 7 CV trenera

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr ZK/01/2021/BP

______________________________________________________

ROZEZNANIA RYNKU:

ROZEZNANIE RYNKU USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA CATERINGU RR/01/2021/BP

ZAŁ.1 FORMULARZ OFERTOWY


Rozeznanie rynku RR/01/2022/BP

Zapytanie ofertowe RR/01/2022/BP

załącznik nr 1 Formularz oferty
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy