Strona projektu

Nowa jakość kształcenia

Celem Projektu jest wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe u 60 osób dorosłych

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

Aktualności

Rekrutacja nadal trwa!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że 01.01.2024 r. rusza rekrutacja do projektu "Nowa jakość kształcenia".

Dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty do pobrania", która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Biuro projektu: ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602 a czynne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

Cel projektu

Celem Projektu  jest wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe u 54 osób dorosłych


Dofinansowanie projektu ze środków UE:  267 852,00   zł

Całkowita wartość projektu:  315 120,00  zł


#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Uczestnicy projektu to 60 (33 K,27M) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki:
a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia
c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Co najmniej 50% Grupy docelowej stanowią:
a) osoby starsze i/lub
b) osoby o niskich kwalifikacjach i/lub
c) Osoby z niepełnosprawnością
Grupę docelowa projektu stanowią co najmniej 30% osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy -Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - Załącznik nr 2

Oświadczenie - przetwarzanie danych - Załącznik nr 3

Oświadczenie - brak zaangażowania w innych projektach - Załącznik nr 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Wizerunek

Oświadczenie - zajęcia w dni wolne od pracy

Ankieta potrzeb Osoby Niepełnosprawnej


Ankieta   dot. Polskiej Ramy Kwalifikacji

TEST - Umiejętności cyfrowe

TEST - Rozumowanie matematyczne

TEST - Rozumienie i tworzenie informacji

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy