Strona projektu

"Aktywizacja zawodowa osób 30+"

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 120(67K/53M) uczestników projektu w wieku 30+, zamieszkujących województwo dolnośląskie pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej: poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia zawodowe, 3 miesięczne staże oraz pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków UE

Informacje o projekcie

AktualnościUprzejmie informujemy, iż 14.12.2020 rozpoczęliśmy zajęcia w kolejnej grupie szkoleniowej.

Ruszamy z kolejną grupą szkoleniową, jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i powrotem na rynek pracy dołącz do nas!


Rekrutacja nadal trwa!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do udziału w naszym projekcie.Rekrutacja do projektu!!

Uprzejmie informujemy że rekrutacja do projektu jest prowadzona w trybie ciągłym. Z uwagi na zaostrzenia epidemiczne zalecamy kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Cel projektu

Cel projektu to podjęcie zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 120(67K/53M)uczestników projektu od 30 roku życia zamieszkujących województwo dolnośląskie (50%uczestników projektu zamieszkująca na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i 50%uczestników projektu zamieszkujących na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji)pozostających bez zatrudnirnia oraz pracujących w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy w terminie od 01.06.2019 do 31.10.2021.


Całkowita wartość projektu: 1 565 362,08 zł

Dofinansowanie z UE: 1 487 093,97 zł

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące tereny miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja oraz osoby zamieszkałe na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji tj.: Gmina Bolków, Kąty Wrocławskie, Kowary, Piechowice, Strzelin, Środa Śląska, Miasto Jelenia Góra.

Grupa docelowa to osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (tzn. zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) od 30 roku życia:

a)      pozostające bez zatrudnienia, należące do min. jednej z grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami,

b)      osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

c)       bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej


Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych
  4. Status w momencie przyjęcia do projektu

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZK/01/2020/AZ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZK/01/2020/AZ
Zapraszamy do składania ofert.

Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu.

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2020/AZ

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Wykaz doświadczenia

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór CVZapraszamy do składania ofert

- Przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/AZ - Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019/AZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Życiorys zawodowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Rozstrzygnięcie zapytania nr ZK/01/2019/AZ

Rozstrzygnięcie zapytania nr ZK/01/2019/AZ

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy