Centrum szkoleń kompetencji zawodowych

Lubelska Szkoła Biznesu prowadzi szkolenia z kluczowych dla rynku pracy kompetencji, pozyskując skutecznie środki europejskie

Zobacz realizowane projekty

Projekty UE

Realizowane projekty

Od wielu lat podnosimy kompetencje i umiejętności pracowników z terenu województwa lubelskiego, gwarantując jakość nauczania i odpowiadając na aktualne potrzeby rynku pracy.

1 sty 2024 - 31 gru 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu - Uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących : 228 osób (121 K, 107 M) - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne . Osoby mieszkające lub uczące się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
Miejsce:
Województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Mission Possible

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 228 uczniów mieszkających /uczących się na terenie Województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

1 sty 2024 - 31 paź 2024
Grupa docelowa:
Uczestnicy projektu to 60 (33 K,27M) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki: a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji
Miejsce:
województwo lubelskie
Status:
W realizacji

Nowa jakość kształcenia

Celem Projektu jest wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe u 60 osób dorosłych

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Czym żyje LBS

Aktualności

7 lutego 2024

Lubelska Szkoła Biznesu podpisała List Intencyjny z Instytytem Badań Edukacyjnych

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Czas na działanie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Czas na działanie"

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Zobacz więcej

Nasza misja?

“Pomagamy ludziom, zespołom i organizacjom w badaniu oraz wykorzystaniu potencjału osobowości do skutecznego odpowiadania na wyzwania współczesnego świata biznesu.”

Witold Wojciechowski
Prezes Lubelskiej Szkoły biznesu

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy