Centrum szkoleń kompetencji zawodowych

Lubelska Szkoła Biznesu prowadzi szkolenia z kluczowych dla rynku pracy kompetencji, pozyskując skutecznie środki europejskie

Zobacz realizowane projekty

Projekty UE

Realizowane projekty

Od wielu lat podnosimy kompetencje i umiejętności pracowników z terenu województwa lubelskiego, gwarantując jakość nauczania i odpowiadając na aktualne potrzeby rynku pracy.

1 maj 2024 - 30 kwi 2025
Grupa docelowa:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne: a) Zamieszkują na terenie (Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) obszary objęte rewitalizacją - miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość b) Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne) lub os. bierne zawodowo c) Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy d) Wiek – ukończone minimum 18 lat e) Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe
Miejsce:
Województwo Lubelskie
Status:
W realizacji

Akcja Rewitalizacja

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 48 osób (28 Kobiet, 20 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo) z obszarów objętych rewitalizacją Miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość zamieszkujących te tereny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji

1 maj 2024 - 31 lip 2025
Grupa docelowa:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne: a) Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego b) Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne) lub os. bierne zawodowo c) Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy d) Wiek – ukończone minimum 18 lat e) Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe
Miejsce:
Województwo Lubelskie
Status:
W realizacji

Włączamy Lubelskie

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 96 osób (52 Kobiety, 44 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez kompleksową realizację programu aktywności

Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Czym żyje LBS

Aktualności

27 maja 2024

31.05.2024 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna.

30 kwietnia 2024

Nowy projekt "Jesteśmy tacy sami"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 22.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Jesteśmy tacy sami"

Zobacz więcej
30 kwietnia 2024

02.05.2024 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna.

Nasza misja?

“Pomagamy ludziom, zespołom i organizacjom w badaniu oraz wykorzystaniu potencjału osobowości do skutecznego odpowiadania na wyzwania współczesnego świata biznesu.”

Witold Wojciechowski
Prezes Lubelskiej Szkoły biznesu

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy