4 stycznia 2022

11.01.2022r. rusza nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę"

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę"

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy, że 11.01.2022r. rusza rekrutacja do projektu "Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę"!

Biuro projektu: ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, piętro I, pokój 602 czynne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.


Podane niżej dokumenty są w formacie dokumentów Microsoft Office Word, gdyby potrzebowali Państwo dokumentów w wersji PDF to prosimy o kontakt mail: badzprzedsiebiorczy@lsb.lublin.pl  

Etap I - REKRUTACJA

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Opis sektorów wykluczonych
  3. Formularz rekrutacyjny
  4. Oświadczenie uczestnika projektu dot. wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS
  5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  6. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

Razem z ww. dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć:

Obligatoryjnie:

1.podpisany przez Kandydata/kę egzemplarz regulaminu rekrutacji

2.oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

3.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

4.oświadczenie uczestnika projektu dot. wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS

5.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania)

W zależności od przypadku:

1.zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP

2.zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych

3.zaświadczenie z ZUS informujące czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dot. osób długotrwale bezrobotnych

4.kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zg. z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dot. osób ubogo pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno/prawne

5.orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dot. osób  niepełnosprawnościami

6.Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych powierzchniach użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób odchodzących z rolnictwa, tj. opłacających składki KRUS

7.kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dot. wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dot. osób, które zaznaczyły, że są osobami które utraciły pracę z powodu COVID-19


Do Państwa wiadomości podajemy również wzory kart oceny. Nie należy ich składać podczas rekrutacji! Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane przez komisje podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych:

  1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
  2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
  3. Karta predyspozycji kandydata

Czym żyje LBS

Aktualności

28 października 2022

31.10.2022 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna.

20 czerwca 2022

Lubelska Szkoła Biznesu jako Ośrodek egzaminacyjny Digital Europe

Zobacz więcej
9 maja 2022

SZKOLENIE DLA POLSKICH URZĘDNIKÓW Z OBSŁUGI JĘZYKOWEJ OBYWATELI UKRAINY

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy