9 maja 2022

SZKOLENIE DLA POLSKICH URZĘDNIKÓW Z OBSŁUGI JĘZYKOWEJ OBYWATELI UKRAINYSerdecznie zapraszamy na szkolenie umożliwiające pracownikom samorządowym zwiększenie efektywności i skrócenia czasu obsługi spraw administracyjnych  wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Tytuł szkolenia: Samorząd w obsłudze obywateli Ukrainy: mowa, pismo, analiza dokumentacji i kultura

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do pracowników samorządowych: pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16.05.2022r.

Data szkolenia: 19.05.2022r.

Czas szkolenia: 5 godzin

9.30-10.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00-15.00 – szkolenie

Cena szkolenia: 370zł netto/os.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Wynik uczestnictwa: Szkolenie ma na celu wyposażenie kadry urzędowej w wiedzę i umiejętności szybkiego, efektywnego i empatycznego rozwiązywania typowych problemów w domenie językowej przy obsłudze obywateli Ukrainy. Przełoży się to ostatecznie na sprawną pomoc Ukraińcom i ich prawną integrację w polskim społeczeństwie. Dodatkowo po ukończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Aby wysłać zgłoszenie na szkolenie należy:

1. wypełnić formularz z poniższego adresu: https://forms.gle/J8aYm5Fo61JNb27x7

2. przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się poniżej.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu


Prowadzący:


Andrii Myrovych – Ukrainiec z 8-letnim stażem pracy w polskiej administracji publicznej i jej jednostkach organizacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach konsekutywnych i pisemnych w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim o tematyce samorządowej, prawnej i kulturowej. Od 2010 roku angażuje się w inicjatywy na rzecz integracji kulturowej ukraińskiej społeczności w Lublinie, realizowane we współpracy z innymi lokalnymi i zagranicznymi organizacjami. Jest absolwentem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

 Forma przeprowadzenia zajęć: 

zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;

szkolenie odbędzie się przy użyciu prezentacji metody wykładowczej, case study oraz praktycznych ćwiczeń dla uczestników szkolenia

do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;

uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział

w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu

na wypadek problemów technicznych;

platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały uzupełniające w formacie pdf na e-mail;

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL i trenerzy nie wyrażają zgody

na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Więcej informacji o szkoleniu:

Jak pokonać bariery językowe i kulturowe w obsłudze obywateli Ukrainy? Jak nawiązać z nimi pierwszy kontakt urzędowy? Te pytania generują obecnie co raz większą potrzebę właściwej odpowiedzi. Z powodu inwazji Rosji i toczącej się w związku z tym wojny w Ukrainie polskie społeczeństwo obywatelskie, jak również biznes, państwo i samorządy zmierzyły się z wyjątkową – kilkumilionową falą uchodźców zza wschodniej granicy. Oferowana od pierwszych dni wojny pomoc i zasoby zostały w marcu 2022 r. wzmocnione przez systemowe rozwiązania, wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Istotną grupą wykonawczą dotkniętą ustawą są samorządy – ich właściwe organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), jak i bezpośrednio pracowników urzędów. W szybkim tempie spotkali się oni z potrzebami związanymi z obsługą administracyjną uchodźców, obejmującą na przykład:

wnioski o nadanie numeru PESEL i dostępu do Profilu Zaufanego

wniosek o przyznanie pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego

w wysokości 300 zł (na osobę)

wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Problemy napotykane:

czasochłonna obsługa obywateli Ukrainy

trudności w zrozumieniu i posługiwaniu się językiem polskim przez wschodnich sąsiadów

różnice językowe i w systemach administracyjno-prawnych w Polsce i Ukrainie

obecność języka rosyjskiego w mowie części ukraińskiej społeczności oraz w niektórych dokumentach funkcjonujących w obiegu w Ukrainie

bariery międzykulturowe


CZEGO NAUCZY SIĘ PRACOWNIK URZĘDU?

Etap 1: podstawowe zrozumienie interesantów mówiących w języku ukraińskim

czy rosyjskim

Etap 2: interakcja z interesantami – powiedzenie kluczowych fraz i zadawanie pytań w języku ukraińskim i rosyjskim przy wyjaśnianiu niezbędnych informacji

Etap 3: szybkie rozróżnienie pisma (cyrylicy) w języku ukraińskim a rosyjskim

Etap 4: sprawna identyfikacja i praca z informacją językową zawartą w typowej dokumentacji dołączanej do spraw

Etap 5: uwzględnienie różnic kulturowych przy obsłudze interesantów


SYLABUS

Temat 1. Zrozumienie interesantów – obywateli Ukrainy i ich języka mówionego

Zrozumienie innego języka, choć podobnego może wiązać się z trudnościami, choć wydaje się poniekąd łatwe. Specyfiką obywateli Ukrainy jest język – a raczej języki i ich odmiany

(w tym tzw. „surżyk”). Mimo że większość z obywateli tego państwa posługuje się językiem ukraińskim, to w niektórych przypadkach jest to również lub raczej tylko język rosyjski. W ramach pierwszego tematu poruszone więc zostaną kwestie pierwszego kontaktu z interesantami pochodzącymi z Ukrainy. Omówione będą podobieństwa i różnice w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Uczestnicy zapoznają się również ze zwrotami, jakie mogą występować na początku dialogu tuż po przybyciu interesantów. Uwzględnione będą zasady, jakimi warto się kierować na tym etapie.


Temat 2. Interakcja – frazy, pytania, wyjaśnianie informacji

Według badań z 2021 roku , 12% - to część Polaków wykazujących co najmniej podstawową znajomość ukraińskiego. W sprawach urzędowych ten problem może się jeszcze bardziej nasilać. Dlatego w ramach drugiego tematu uczestnicy przejdą do praktyki – i dowiedzą się jak poprosić interesantów w ich języku o udzielenie potrzebnych informacji w ramach prowadzenia sprawy. Wykorzystane będą frazy i pytania mogące pomóc pracownikom urzędowym przy ustalaniu informacji osobowych i innych istotnych pod względem składanych wniosków.


Temat 3. Analiza pisma – cyrylica w języku ukraińskim i rosyjskim

Dostarczane przez obywateli Ukrainy wnioski i uzupełniająca dokumentacja wymagają analizy. Często przy danych osobowych takich jak imiona i nazwiska mogą różnic się systemy transliteracji; nie zawsze wszystkie dokumenty przygotowane są w języku ukraińskim – w niektórych przypadkach obywatele Ukrainy dostarczają dokumenty w języku rosyjskim.

Te i inne problemy wynikające z potrzeby identyfikacji języka w piśmie są obecne na etapie aktywnej obsługi interesantów, jak i w całym cyklu załatwienia sprawy. Z uwagi na to uczestnikom szkolenia będą wyjaśnione również zasady analizy pisma w języku ukraińskim i rosyjskim. Na przykładach wyjaśnione zostaną różnice w cyrylicy.


Temat 4. Praca z informacją – odczytywanie typowych dokumentów załączanych do wniosków

Kontynuując poprzedni temat uczestnikom szkolenia zostanie wyjaśniona typologia podstawowych dokumentów, jakie mogą dostarczać obywatele Ukrainy uciekający przed wojną przy załatwianiu spraw administracyjnych obsługiwanych przez gminy. Dzięki zapoznaniu się z poprzednimi tematami uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny zastosować nabytą wiedzę. Zostanie im wyjaśniony sposób wyszukiwania w przedstawionych dokumentach niezbędnej informacji na potrzeby dalszego jej przetwarzania.


Temat 5. Różnice kulturowe – jak rozmawiać empatycznie?

Tematem zamykającym szkolenia są różnice w kulturach, które mogą mieć znaczenie dla całego procesu obsługi urzędowej obywateli Ukrainy. Nieznajomość języka może te różnice tylko nasilać, a więc warto je rozumieć i odpowiednio, empatycznie na nie reagować. W tej części szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania: jakie stereotypy istnieją wśród Ukraińców i Polaków wobec siebie? jak zbudować wzajemne zaufanie? jak sprawić, aby obie strony czuły się zrozumiane? na co zwracać uwagę w kontakcie z interesantami?


Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy, a także w zw. z rozwijającym się konfliktem zbrojnym. Ewentualne zmiany będą wprowadzone  jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

NIP 7120152288 REGON 430506554

Kontakt:

Tel. (81)445-46-65

e-mail: info@lbs.pl


Czym żyje LBS

Aktualności

21 listopada 2023

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Zobacz więcej
30 października 2023

Nowy Projekt "Mission Possible"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 05.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Mission Possible" Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 228 osób - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne Każda z osób będzie mogła skorzystać z 1 szkolenia a) Kompetencje cyfrowe DigComp 2,2 b) Tworzenie start-upów c) Kreatywność i innowacyjność d) Robotyka

Zobacz więcej
21 sierpnia 2023

LBS-zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy, że w terminie 21-25.08.2023 r. ze względu na upały Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie czynna do godz. 13.00.

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy