30 stycznia 2024

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób dorosłych spełniających wszystkie poniższe warunki:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Co najmniej 50% Grupy Docelowej stanowią:

a) osoby starsze i/lub

b) osoby o niskich kwalifikacjach i/lub

c) osoby z niepełnosprawnością

Grupa docelowa projektu to co najmniej 30% osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób, każda z osób będzie mogła skorzystać z max.2 szkoleń

CEL GŁÓWNY:  wsparcie procesu uczenia się przez całe życie oraz podwyższenie poziomu umiejętności w zakresie: rozumienie i tworzenie informacji/ rozumowanie matematyczne/umiejętności cyfrowe


Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.Czym żyje LBS

Aktualności

7 lutego 2024

Lubelska Szkoła Biznesu podpisała List Intencyjny z Instytytem Badań Edukacyjnych

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Czas na działanie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Czas na działanie"

Zobacz więcej
30 października 2023

Nowy Projekt "Mission Possible"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 05.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Mission Possible" Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 228 osób - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne Każda z osób będzie mogła skorzystać z 1 szkolenia a) Kompetencje cyfrowe DigComp 2,2 b) Tworzenie start-upów c) Kreatywność i innowacyjność d) Robotyka

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy