30 stycznia 2024

Projekt "Czas na działanie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Czas na działanie"

Projekt skierowany jest do osób dorosłych spełniających wszystkie poniższe warunki:

a)      Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b)      Posiadają status osoby bezrobotnej (86 os.)

c)       Posiadają status osoby biernej zawodowo (10 os.)

d)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

e)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

Grupa Docelowa to:

a)      Co najmniej 50 % stanowią Osoby długotrwale bezrobotne (48 os.)

b)      Co najmniej 58% stanowią Kobiety

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 10 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min.2 Kobiety,1 Mężczyzna)

f)       Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (5 Kobiet)

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 96 osób (56 Kobiet, 40 Mężczyzn). Każda osoba będzie mogła skorzystać max. z 3 form wsparcia.


Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Czym żyje LBS

Aktualności

7 lutego 2024

Lubelska Szkoła Biznesu podpisała List Intencyjny z Instytytem Badań Edukacyjnych

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Zobacz więcej
30 października 2023

Nowy Projekt "Mission Possible"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 05.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Mission Possible" Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 228 osób - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne Każda z osób będzie mogła skorzystać z 1 szkolenia a) Kompetencje cyfrowe DigComp 2,2 b) Tworzenie start-upów c) Kreatywność i innowacyjność d) Robotyka

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy