18 kwietnia 2024

Nowy Projekt "Włączamy Lubelskie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 17.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Włączamy Lubelskie"

      Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno zawodowej 96 osób wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie, poprzez realizację kompleksową programu aktywności obejmuje m.in. opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego doradztwa psychologicznego, coachingu, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez  96 Uczestników Projektu (52 Kobiety, 44 Mężczyzn).


W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

            a.       Identyfikacja potrzeb i utworzenie ścieżek reintegracji

b.      Doradztwo psychologiczne i coaching

c.       Szkolenia zawodowe

d.      Pośrednictwo Pracy

e.       Staże zawodowe

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

       W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria   kwalifikacyjne

a)      Zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

b)      Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym     (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne)  lub os. bierne zawodowo

c)      Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy

d)      Wiek – ukończone minimum 18 lat

e)      Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

 

 

Grupa Docelowa to:

a)      Osoby bierne zawodowo 50%

b)      Co najmniej 54% stanowią Kobiety – (52 Kobiety)

c)      Osoby w wieku 18-29 lat ( 18 os.)

d)      Osoby o niskich/ kwalifikacjach/nieadekwatnych do wymagań rynku pracy

e)      Osoby z niepełnosprawnością (min 4 Kobiety, 2 Mężczyzn)

f)       Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (3 Kobiety, 1 Mężczyzna)

g)      Osoby z krajów obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (3 Kobiety) (1Mężczyzna)

h)      Osoby długotrwale bezrobotne (10 os.)

 

 Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

     

Czym żyje LBS

Aktualności

30 kwietnia 2024

Nowy projekt "Jesteśmy tacy sami"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 22.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Jesteśmy tacy sami"

Zobacz więcej
30 kwietnia 2024

02.05.2024 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna.

18 kwietnia 2024

Nowy Projekt "Akcja Rewitalizacja"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 17.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Akcja Rewitalizacja"

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy