18 kwietnia 2024

Nowy Projekt "Akcja Rewitalizacja"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 17.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Akcja Rewitalizacja"

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno zawodowej           48 osób (28 Kobiet, 20 Mężczyzn) wykluczonych społecznie/ zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo)  z obszarów objętych rewitalizacją Miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość zamieszkujących te tereny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

a.    Identyfikacja potrzeb i utworzenie ścieżek reintegracji
b.    Doradztwo psychologiczne i coaching
c.    Szkolenia zawodowe
d.    Pośrednictwo Pracy
e.    Staże zawodowe


Warunki uczestnictwa w projekcie

 W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające łącznie następujące kryteria kwalifikacyjne:

a)    Zamieszkują na terenie (Województwa Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  obszary objęte rewitalizacją - miasta: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość
b)    Posiadają Status osoby wykluczonej społecznie/ zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   (w tym osoby bezrobotne i os. długotrwale bezrobotne)  lub os. bierne zawodowo
c)    Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, uzupełnienia umiejętności poruszania się po rynku pracy
d)    Wiek – ukończone minimum 18 lat
e)    Posiadają wykształcenie – minimum podstawowe

Grupa Docelowa to:
a)    Osoby bierne zawodowo 50%
b)    Co najmniej 58% stanowią Kobiety – (28 Kobiet)
c)    Osoby w wieku 18-29 lat ( 9 os.)
d)    Osoby o niskich/ kwalifikacjach/nieadekwatnych do wymagań rynku pracy
e)    Osoby z niepełnosprawnością (min. 2 Kobiety, 1 Mężczyzna)
f)    Osoby z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (2 Kobiety)
g)    Osoby z krajów obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (2 Kobiety)
h)    Osoby długotrwale bezrobotne (5 os.)Informacja o rozpoczęciu rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie już wkrótce!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Czym żyje LBS

Aktualności

30 kwietnia 2024

Nowy projekt "Jesteśmy tacy sami"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 22.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Jesteśmy tacy sami"

Zobacz więcej
30 kwietnia 2024

02.05.2024 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna.

18 kwietnia 2024

Nowy Projekt "Włączamy Lubelskie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 17.04.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Włączamy Lubelskie"

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy