7 lutego 2024

Lubelska Szkoła Biznesu podpisała List Intencyjny z Instytytem Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL w dniu 06.02.2024 r. podpisała List Intencyjny dotyczący współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W ramach współpracy realizowane będą następujące działania:

1. upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie-Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) przez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji i innych form przekazywania wiedzy na temat LLL i ZSK

2. sieciowanie i wymiana doświadczeń z z podmiotami działającymi w sferze edukacji formalnej i pozaformalnej i uczenia się nieformalnego oraz rynku pracy, w szczególności w zakresie tematyki dot. podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji

3 uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach lokalnych organizowanych przez instytucje branżowe

Zespół LBS

Czym żyje LBS

Aktualności

30 stycznia 2024

Projekt "Czas na działanie"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 26.01.2024 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Czas na działanie"

Zobacz więcej
30 stycznia 2024

Projekt "Nowa jakość kształcenia"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 27.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Nowa jakość kształcenia"

Zobacz więcej
30 października 2023

Nowy Projekt "Mission Possible"

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 05.10.2023 r. podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie projektu "Mission Possible" Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 228 osób - w tym osoby z krajów trzecich, osoby niepełnosprawne Każda z osób będzie mogła skorzystać z 1 szkolenia a) Kompetencje cyfrowe DigComp 2,2 b) Tworzenie start-upów c) Kreatywność i innowacyjność d) Robotyka

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy