10 września 2021

Rekrutacja do projektu Włączamy lubelskie

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu Włączamy Lubelskie! Rekrutacja nadal trwa!

Przypominamy kryteria obowiązujące w projekcie:


1.      
Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki (kryteria formalne - niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia):

a.      zamieszkiwanie terenów rewitalizacji Miast: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Lubartów

b.      osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte ubóstwem bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie)

c.       osoby bierne zawodowo lub bezrobotne

2.      Ponad to projekt zakłada udział uczestników:

a.      osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 10os.

b.      osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 – co najmniej 30os.

c.       osoby bierne – co najmniej 40os.

3.      Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby  nie należące do grupy określonej w pkt.1 oraz osoby, które biorą udział w rekrutacji do innego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej bądź są już uczestnikami innego projektu również dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Czym żyje LBS

Aktualności

10 września 2021

Startuj z nami - załóż firmę

„Startuj z nami – załóż firmę”, nr projektu: RPLU.09.03.0-06-0021/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, na podstawie Umowy nr 258/RPLU.09.03.00-06-0021/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zobacz więcej
29 marca 2021

02.04.2021 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL będzie nieczynna

22 grudnia 2020

24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. - Lubelska Szkoła Biznesu będzie nieczynna

Zobacz więcej
Masz pytania lub indywidualne potrzeby szkoleniowe?
Zadzwoń: +48 (81) 445 46 60
lub napisz: info@lbs.pl
Kontakt

Dziękujemy za zaufanie

Partnerzy