Strona główna » Aktualności

Nowy projekt - Skuteczny menedżer sprzedaży 50+

Na podstawie umowy podpisanej w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Szkoła otrzymała możliwość realizacji nowego projektu pt. „Skuteczny menedżer sprzedaży 50+”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.10.2008 r. do 28.02.2010 r.

Projekt jest adresowany do osób pracujących po 50 roku życia i ma na celu dostosowanie ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnej gospodarki i wymogów współczesnego rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy nieodpłatne szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży oraz szkolenia językowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: www.lbs.pl/projekt/menedzer.

data publikacji: 30.9.2008 | kategoria: projekty

powrót »