Strona główna » Aktualności

Nowy projekt - Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych

Z przyjemnością informujemy, że zaczynamy realizować nowy projekt pt.:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – lider projektu wspólnie z Lubelską Szkołą Biznesu realizuje nowy projekt pt. „ Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych”. Projekt jest realizowany od 01.09. 2008 r. do 31.12.2009 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe informacje o projekcie wkrótce na stronie.

Celem projektu jest realizacja ogólnopolskich studiów podyplomowych w celu franck muller replica watches podniesienia dotychczasowych kompetencji pracowników krajowego systemu Badawczo Rozwojowego zwłasza w zakresie przygotowania ich do kierowania działaniami instytucji B+R, do komercjalizacji wyników badań i do nawiązywania ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowo-badawczy krajowego systemu badawczo rozwojowego, którzy posiadają branżową wiedzę specjalistyczną w zakresie co najmniej II stopnia studiów i którzy realizują działalność badawczą, rozwojową lub wdrożeniową w jednostkach naukowych lub w podmiotach działających na rzecz nauki.

Rezultatem projektu ma być zorganizowanie trzech edycji dwusemestralnych ogólnopolskich studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych" dla grupy 60 pracowników krajowego systemu B+R, a także przeprowadzenie dwóch konferencji i wydanie 3 publikacji z referatami  zawierających materiały dydaktyczne i metodyczne stosowane w trakcie studiów.

data publikacji: 9.9.2008 | kategoria: projekty

powrót »