Strona główna » Aktualności

Projekt "Powrót młodzieży NEET na rynek pracy"

Zapraszamy do projektu „Powrót młodzieży NEET na rynek pracy” osoby z województwa mazowieckiego w wieku 15-29 lat: bierne zawodowo, bezrobotne, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu.

Projekt umożliwia aktywizację zawodową i poprawę sytuacji na rynku pracy.

Formy wsparcia w ramach projektu: Fake Watches

  • doradztwo indywidualne i grupowe,
  • szkolenia zawodowe (Asystent osoby niepełnosprawnej, Monter urządzeń energii odnawialnej),
  • staże,
  • pośrednictwo pracy.
Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie projektu.
 
 

data publikacji: 11.6.2016 | kategoria: ogólne

powrót »