Strona główna » Aktualności

Projekt "Lepsza przyszłość"

W wyniku pomyślnego zakończenia procedury negocjacyjnej i podpisania umowy, Lubelska Szkoła Biznesu w partnerstwie z Fundacją Akademia Pomysłu rozpoczynają w czerwcu 2016 r. realizację nowego projektu „Lepsza przyszłość”.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". Celem Projektu jest kompleksowe wsparcie zawodowo-edukacyjne osób, których status na rynku pracy to bierny zawodowo, bezrobotny, długotrwale bezrobotny, wiek do 29 r. życia, miejsce zamieszkania woj.lubelskie, nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET. Do projektu zapraszamy też osoby niepełnosprawne.

Działania w projekcie obejmują:

  • poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb  uczestników,
  • szkolenia zawodowe,
  • płatne staże (3 miesiące).

Oferowane w projekcie szkolenia: Budownictwo, Monter urządzeń syt. energii odnawialnej, Opiekun osób starszych z j.obcym, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Specjalista ds. kadr i płac, Przedstawiciel handlowy z j.angielskim, Telemarketer, Monter suchej zabudowy.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie projektu

 

 

data publikacji: 11.6.2016 | kategoria: ogólne

powrót »