Strona główna » Aktualności

Archiwum aktualności [kategoria: ogólne]

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
Przypominamy, że trwa nabór kandydatów na studia podyplomowe i studia MBA realizowane wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. »
data publikacji: 7.8.2012 | kategoria: ogólne
Informacja dla uczestników projektu "Własna firma - Twój sukces"
Uczestnicy ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach projektu "Własna firma - Twój sukces" zobowiązani są do udostępnienia informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. »
data publikacji: 18.7.2012 | kategoria: ogólne
Drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków
W dniu 12 lipca br. odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Własna firma - Twój sukces". »
data publikacji: 11.7.2012 | kategoria: ogólne
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków
W dniu 29 czerwca br. odbędzie się posiedzenie KOW w ramach projektu "Własna firma - Twój sukces". »
data publikacji: 27.6.2012 | kategoria: ogólne
Seminarium "Innowacyjne metody kształcenia. E-learning"
Tematyka seminarium to nowoczesne metody kształcenia, w tym przede wszystkim e-learning. »
data publikacji: 15.6.2012 | kategoria: ogólne
Seminarium "Innowacyjne metody kształcenia. E-learning"
Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu nowoczesnym metodom kształcenia, przede wszystkim e-learningowi.
data publikacji: 5.6.2012 | kategoria: ogólne
Współpraca z Miejskim Urzędem Pracy
Szkoła aktywnie rozwija współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w zakresie działań na rzecz rynku pracy. »
data publikacji: 27.4.2012 | kategoria: ogólne
Zaproszenie na szkolenie z zakresu współpracy międzynarodowej
Osoby zainteresowane zdobyciem kompleksowej wiedzy dotyczącej zasad realizacji projektów ponadnarodowych zapraszamy na profesjonalne szkolenie "Współpraca międzynarodowa w projektach POKL" »
data publikacji: 22.3.2012 | kategoria: ogólne
Rekrutacja do projektu WŁASNA FIRMA - TWÓJ SUKCES
W związku z zatwierdzeniem dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Własna firma - Twój sukces" przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wyznaczony został termin rekrutacji. »
data publikacji: 20.2.2012 | kategoria: ogólne
Nowy projekt z dotacjami
„Własna firma – Twój sukces” to nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 POKL, którego realizację rozpoczyna Lubelska Szkoła Biznesu. »
data publikacji: 2.1.2012 | kategoria: ogólne
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne
Z okazji świąt Bożego Narodzenia Zarząd oraz Pracownicy Lubelskiej Szkoły Biznesu składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim studentom, słuchaczom oraz współpracownikom.
data publikacji: 22.12.2011 | kategoria: ogólne
Konkurs - wsparcie pomostowe
Informujemy, że został ogłoszony konkurs na przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w projekcie "Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą". »
data publikacji: 21.12.2011 | kategoria: ogólne
Zatwierdzenie dotacji w projekcie „Bądź aktywny – zostań przedsiębiorcą”
Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji). »
data publikacji: 20.12.2011 | kategoria: ogólne
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków
W dniu 18 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach II tury projektu „Bądź aktywny – zostań przedsiębiorcą”. »
data publikacji: 23.11.2011 | kategoria: ogólne
Konkurs na przyznanie dotacji w projekcie: "Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą"
Informujemy, że został ogłoszony konkurs na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych) dla uczestników II tury projektu "Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą". Warunki konkursu są określone w ogłoszeniu o konkursie. »
data publikacji: 19.10.2011 | kategoria: ogólne
Nabór uczestników do projektu
Informujemy, że trwa rekrutacja osób do projektu "Postaw na aktywność - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych". »
data publikacji: 21.9.2011 | kategoria: ogólne
Rekrutacja na studia MBA i studia podyplomowe
Przypominamy, że trwa rekrutacja kandydatów na studia Executive MBA oraz studia podyplomowe realizowane przez Lubelską Szkołę Biznesu wspólnie z wiodącymi uczelniami krajowymi. »
data publikacji: 25.8.2011 | kategoria: ogólne
Gratulacje dla Akademii Leona Koźmińskiego!
Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o otrzymaniu przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie najbardziej prestiżowej międzynarodowej akredytacji. »
data publikacji: 23.8.2011 | kategoria: ogólne
Gratulacje dla Akademii Leona Koźmińskiego!
Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o otrzymaniu przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie najbardziej prestiżowej międzynarodowej akredytacji. »
data publikacji: 23.8.2011 | kategoria: ogólne
Portal "Dobre praktyki"
Zapraszamy do odwiedzenia portalu "Dobre praktyki 2011" powstałego w ramach projektu "Masz pomysł - bądź przedsiębiorcą". »
data publikacji: 28.7.2011 | kategoria: ogólne