Wydawnictwo 

Jednym z obszarów działalności Szkoły jest prowadzenie działalności wydawniczej. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu realizuje te działania na zasadzie wydawcy, współwydawcy lub jako instytucja przygotowująca publikację (skład, korekty, redakcja, wydruk).

W ramach projektu „Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego” Szkoła była współwydawcą 23 publikacji, każda w trzech wersjach językowych. W sumie wydano 69 książek w łącznym nakładzie ponad 25 tys. egzemplarzy. Dodatkowo w ramach tego projektu Szkoła była współwydawcą albumu „Lwów. Sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy” w nakładzie 1100 sztuk. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.
Szkoła posiada duże doświadczenie w realizacji zleceń polegających na przygotowaniu publikacji od etapu redakcji, składu, korekt po wydruk publikacji. Zainteresowane współpracą instytucje cartier replica lub osoby prosimy o kontakt telefoniczny ze Szkołą lub wysłanie zapytania na adres: wydawnictwo@lsb.lublin.pl.

wydrukuj artykuł