Kontakt

Lubelska Szkoła Biznesu
Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Siedziba i adres firmy:
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

KRS 0000040408
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z cartier replica siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 712-015-22-88

Numery telefonów:

Prezes Zarządu:    81 445 46 61
Sekretariat:            81 445 46 60
                              81 445 46 68
Dział Marketingu:  81 445 46 62   
Dział Projektów:    81 445 46 62

                              81 445 46 641
                              81 445 46 65

wydrukuj artykuł