O szkole

Lubelska Szkoła Biznesu powstała w 1990 r. z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1991 roku Szkoła została objęta patronatem brytyjskiego Funduszu Know-How oraz uzyskała wsparcie materialne i organizacyjne. W tym też roku Szkoła nawiązała współpracę z University of Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania), która zaowocowała opracowaniem i realizacją podyplomowych studiów menedżerskich Master of Business Administration.

Następne lata przyniosły dynamiczny rozwój Szkoły przejawiający się m.in. w znacznym rozszerzeniu oferty programowej, zwiększeniu terytorialnego zasięgu działania, realizacji projektów szkoleniowo-konsultingowych w skali ogólnopolskiej, uzyskaniu grantów i kontraktów na zamówienie instytucji krajowych i międzynarodowych.

Misją Lubelskiej Szkoły Biznesu jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest poprzez szeroko zakrojoną działalność szkoleniową i konsultingową oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych.

wydrukuj artykuł