"KWALIFIKACJE DROGˇ DO SUKCESU"

 

Projekt "Kwalifikacje drog± do sukcesu" jest współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, O¶ 9 "Rynek pracy", Działanie 9.1 "Aktywizacja zawodowa".

Projekt jest realizowany przez Lubelsk± Szkołę Biznesu we współpracy z Fundacj± EOS na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji  projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt jest realizowany na terenie powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim w okresie 01.06.2016-30.09.2017.

Celem projektu jest zdobycie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i do¶wiadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie zatrudnienia w¶ród osób, które pozostaj± bez pracy na terenie powiatu lubartowskiego.

 

wydrukuj artykuł