"AKTYWNI BO PRACUJĄCY"

 

Projekt "Aktywni bo pracujący" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś 8 "Zatrudnienie", Działanie 8.2 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia".

Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie 01.01.2017 - 30.09.2017.

Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa łódzkiego w następujących powiatach: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski.

Wartość projektu: 997 437,00

wydrukuj artykuł