"INKUBATOR KWALIFIKACJI"

 

 

Projekt "Inkubator kwalifikacji" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 "Rynek pracy", Działanie 9.1 "Aktywizacja zawodowa".

Projekt jest realizowany przez Fundację EOS – Lidera Projektu we współpracy z Lubelską Szkołą Biznesu – Partnera Projektu na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji  projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt jest realizowany na terenie powiatu lubelskiego ziemskiego w województwie lubelskim, w okresie 01.08.2016-30.10.2017.

Celem projektu jest zdobycie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób, które pozostają bez pracy na terenie powiatu lubelskiego ziemskiego.

Strona Fundacji EOS - lidera projektu

wydrukuj artykuł