Aktualno�ci

Lubelska Szko�a Biznesu w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r b�dzie nieczynna
Uprzejmie informujemy, �e w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Lubelska Szko�a Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL bedzie nieczynna. »
data publikacji: 20.12.2018 | kategoria: og�lne
Lubelska Szko�a Biznesu akredytowan� Akademi� Edukacyjn� i Partnerem Egzaminacyjnym
Niniejszym informujemy, �e Lubelska Szko�a Biznesu posiada status akredytowanej Akademii Edukacyjnej i Partnera Egzaminacyjnego kompetencji zawodowych, pozwalaj�cych na uzyskanie certyfikatu VCC. »
data publikacji: 1.2.2018 | kategoria: og�lne
REKRUTACJA DO PROJEKT�W Z DOTACJAMI ROZPOCZ�TA!
REKRUTACJA DO PROJEKT�W Z DOTACJAMI ROZPOCZ�TA!
Przypominamy, �e od 6 kwietnia br. trwa rekrutacja kandydat�w do udzia�u w projektach, kt�rych celem jest wspieranie rozwoju nowych firm. »
data publikacji: 12.4.2017 | kategoria: og�lne
»
data publikacji: 22.3.2017 | kategoria: og�lne

Zobacz pozosta�e aktualno�ci z kategorii:
wszystkie, og�lne, studia MBA, studia podyplomowe, projekty, szkolenia, j�zyki obce

Staruj z nami
Menedzer nowych czas�w - projekt
repliki zegark�w zegarki repliki